Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Impuls
Tagged:  •  
Image: 
imp19.jpg

On December 19, a couple of former employees of the Impuls agency went to demand payments they were owed. The company has not been paying workers, who sometimes have to wait even 6 months for their salaries - if they get them at all. ZSP has made numerous actions at the company, which have led to some payments being made. (See here: http://www.zsp.net.pl/action-impuls-payments-made-struggle-not-over)

Again we went supported by a few people from Sierpien 80 union, only this time, we found that the office was locked. Either they knew we were coming or somehow predicted this and decided not to let anybody without an appointment in. Arriving at the locked office, we started to scream to them to let us in, saying that we would not leave and that this would not stop us from coming back.

Tagged:  •  
Image: 
jcrop_impuls_008.JPG

Związek Syndykalistów Polski i Sierpień 80, wraz ze swoimi członkami, byłymi i obecnymi pracownikami agencji ochrony Impuls, zorganizowały dziś wejście do biura firmy. Akcja wiązała się z sięgającymi 6 miesięcy brakami w wypłatach wynagrodzeń. Podczas akcji była też obecna ekipa telewizyjna Polsatu. Czwartek został wybrany na dzień akcji w związku z tym, że jest to dzień wypłat. Początkowo, pracownicy biura zarzekali się, że nie ma żadnych pieniędzy w kasie i pracownicy nie mogą w związku z tym otrzymać wynagrodzenia. Jednak protestujący nie dali za wygraną i powiedzieli, że nie ruszą się dopóki pieniądze nie zostaną wypłacone. Policja wezwana przez agencję okazała zrozumienie dla protestu i nie próbowała nawet usuwać blokujących, a zamiast tego mediowała w sporze.

Gdy do biura przyjechali przełożeni, nagle okazało się, że pieniądze są w kasie. Po dwugodzinnej okupacji, pracodawca wypłacił czterem pracownikom łącznie ponad 12 tys. zł. To oczywiście nie oznacza, że Związek Syndykalistów Polski i Sierpień 80 kończą działania w sprawie agencji, gdyż jest jeszcze bardzo wielu poszkodowanych pracowników, którzy nadal czekają na swoje wypłaty. Ponadto, ZSP będzie pomagać pracownikom walczyć o uznanie stosunku pracy, wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny, oraz wypłacenie ekwiwalentu urlopowego. Kampania Związku Syndykalistów Polski przeciw agencji Impuls trwa od lipca b.r. W tym czasie odbyło się już wiele pikiet przed biurem agencji i wielu pracownikom zgłaszającym się do ZSP udało się pomóc.

Film z akcji: http://www.youtube.com/watch?v=kVIxLVVP4KM

Tagged:  •  
Image: 
implsss.jpg

Firma Impuls z siedzibą przy ul. Łabiszyńskiej w Warszawie nie płaci pracownikom na czas. Nie wiadomo wobec ilu pracowników zalega z płatnościami, ale wiadomo, że zatrudnia ich na umowach śmieciowych, pozbawiając ich różnych świadczeń: urlopów, nadgodzin, oraz pensji minimalnej.

Od czasu naszych akcji wobec Impulsu, wypłacono osobom działającym z nami łącznie prawie 10 tys. złotych, ale tylko jeden pracownik otrzymał całą zaległą pensję (4 miesiące). Inni dostali tylko część. Impuls ma nadal wobec nich długi. Wiemy od innych związków, że zaległości wobec pracowników były różne, bo niektórzy pracownicy pracowali przez długi czas, a dług wobec nich wynosi tylko kilkaset złotych. Ale wobec innych pracowników, Impuls zalega na kilka tys. złotych.

To znaczy, jeśli zgodzimy się, że Impuls jest winien tylko tyle ile wynika z umowy. A stawka na którą opiewa umowa jest o wiele niższa niż krajowa stawka minimalna, którą powinni otrzymywać pracownicy. My jako związkowcy musimy więc nalegać, aby Impuls nie tylko zapłacił zaległe wynagrodzenia, ale wypłacił przynajmniej w wysokości minimalnej pensji, wraz z nadgodzinami, w sytuacji gdy można uznać, że zaistniał stosunek pracy.

Tagged:  •  

Związek Syndykalistów Polski potępia zachowanie firmy Impuls oraz jej prawników, którzy próbują nastraszyć pracowników od miesięcy nie otrzymujących od firmy należnych im wynagrodzeń. To skandaliczne, że prawnik Impulsu oskarża pracownika o „nieuczciwą konkurencję”, pod pozorem, że miałby on mówić innym pracownikom, iż nie ma sensu pracować za darmo. Pracownicy nie są firmami, które mogłyby „konkurować” z firmą Impuls. Nie mają tu znaczenia nonsensy, które Impuls umieścił w umowach dawanych do podpisania pracownikom. Pracownicy pracują dla firmy Impuls, a nie dla jej konkurencji. Są zdesperowani, a ich pracodawca nadużywa sytuacji i nie płaci im miesiącami, pozostawiając ich bez środków do życia.

Związek Syndykalistów Polski rozważa też podjęcie kroków przeciwko prawnikom firmy, ze względu na ich nieetyczne postępowanie. Zamiast doradzać firmie zapłatę należnych pracownikom wynagrodzeń, kancelaria prawnicza wymyśla coraz to nowe, coraz bardziej absurdalne pogróżki.

Tagged:  •  
Image: 
jcrop_impuls-2_010.JPG

Dziś przed południem miała miejsce kolejna akcja pod biurem firmy Impuls na ul. Łabiszyńskiej na warszawskim Bródnie. Aktywiści Związku Syndykalistów Polski, Sierpnia 80, jeden z byłych pracowników Impulsu, oraz osoby wspierające wtargnęli do biura domagając się zapłaty dla pracowników, w szczególności dla jednego z nich, który zwrócił się do ZSP o pomoc. Dyrekcja była niedostępna, a część pracowników potraktowała protestujących opryskliwie, zasłaniając się brakiem płatności ze strony kontrahentów. Związkowcy jednak wytłumaczyli dość jasno, że odpowiedzialnością pracodawcy jest wypłacanie wynagrodzenia, niezależnie od pozostałych okoliczności. Zapowiedziano również pomoc wszystkim pracownikom, którzy mają problemy z płatnościami w Impulsie, w zakresie składania pozwów o ustalenie stosunku pracy.

Pod wpływem presji, dyrektor handlowy agencji obiecał, że zostanie zorganizowane spotkanie w sprawie niewypłaconych wynagrodzeń jednego z pracowników, który był obecny na proteście. Znając jednak słowność Impulsu, ZSP spodziewa się, że dyrekcja może nie być zainteresowana spotkaniem. Na tą okoliczność przewidziana jest dalsza eskalacja protestów. Akcja była już drugą w tym tygodniu i szóstą akcją od rozpoczęcia kampanii. Podczas trwania protestu, dwóch innych poszkodowanych pracowników Impulsu zgłosiło się do ZSP z prośbą o pomoc. ZSP zajmie się także ich sprawą i będzie się domagać wypłaty zaległych wynagrodzeń, a także sądowego uznania istnienia stosunku pracy.

Tagged:  •  

Jak się dowiadujemy, firma Impuls - starając się załagodzić konflikt o zaległe wynagrodzenia i uniknąć eskalacji protestów - wypłaca pracownikom część zaległego wynagrodzenia. Niektórzy z pracowników wierzą w zapewnienia firmy że "już niedługo zapłacą całość".

Niezależnie od tych działań firmy, Związek Syndykalistów Polski będzie kontynuował protesty dopóty, dopóki firma Impuls nie będzie wypłacać całości wynagrodzeń na czas. Będziemy także zachęcać kolejnych pracowników do działania.

Tagged:  •  
Image: 
impuls.jpg

W dniu dzisiejszym miała miejsce kolejna pikieta protestacyjna pod agencją Impuls na warszawskim Bródnie zorganizowana przez Związek Syndykalistów Polski. Agencja wsławiła się tym, że wielu pracownikom nie wypłaca pensji na czas. Związek Syndykalistów Polski monitoruje sprawę kilku byłych i obecnych pracowników Impulsu, którzy nie otrzymali wynagrodzeń. Podczas pikiety, kolejne osoby wychodzące z biura opowiadały o problemach z płatnościami. Poważnym problemem u tego pracodawcy jest też stosowanie umów tzw. "śmieciowych" w miejsce prawidłowych umów o pracę.

Podczas pikiety pracownik firmy Impuls filmował protestujących, a także wezwał patrol policji pod pretekstem "zakłócania porządku". Patrol policji nie dopatrzył się jednak zakłócania porządku, a jedynie doradził udanie się do sądu pracy. Niektórzy pracownicy złożyli już doniesienia do prokuratury i składają pozwy o ustalenie stosunku pracy. Pikieta wzbudziła żywe zainteresowanie przechodniów. Wielu z nich włączało się do dyskusji. Przedstawiciele firmy Impuls trzymali się z dala.

Podczas przemówień podkreślano, iż firmy, które spóźniają się z wypłatą wynagrodzeń nie mają racji bytu, oraz że dziwne jest że firmę stać na prawników i groźby sądowe, a nie stać jej na terminowe wypłaty.

Tagged:  •  

Firma Impuls, znana z zaległości w wypłatach i innych naruszeń obowiązków pracodawców, stara się zastraszyć groźbą pozwu portal CIA. Domaga się usunięcia artykułów o Impulsie, twierdząc, że informacje są „nieprawdziwe” i chce uzyskać dane użytkowników, którzy opublikowali artykuły. Grozi portalowi pozwem itd.

Jednak nie wiadomo konkretnie co uważają za „nieprawdę”. Firma Impuls zalega z wynagrodzeniami wobec wielu pracowników. Niektórzy nie otrzymali pensji 3, 4 nawet do 6 miesięcy. Niedawno konieczne było zablokowanie eksmisji pracownika Impulsu, który nie otrzymał pensji od wielu miesięcy i nie stać go było na zapłatę czynszu.

Tagged:  •  
Image: 
niejestesmyniewolnikami.jpg

Pomimo gróźb prawników firmy Impuls, ZSP Związek Wielobranżowy kontynuuje akcje pod biurem Impulsu, akcje informacyjne oraz akcje prawne wobec firmy. Działania były prowadzone także w piątek 18 października. Jeden z pracowników, który podjął walkę, otrzymał zaległe pensje. Impuls zalegał mu z pensją od czerwca.

Tak właśnie trzeba robić. Nie wolno odpuszczać, trzeba domagać się tego, co się nam należy. Niestety, firma Impuls nadal nie płaci wielu pracownikom – zalega czasami 3, 4, a nawet 6 miesięcy z wynagrodzeniem. Impuls liczy na to, że pracownicy nie będą się organizować, nie będą wiedzieć jakie im przysługują prawa, pozwolą się zastraszyć i pozostaną bierni. Ale czas bierności się skończył.

Tagged:  •  
Image: 
impuls2.jpg

Agencja ochrony Impuls zalega z pensjami wobec wielu pracowników. W lecie odbyło się kilka protestów pod biurem Impulsu zorganizowanych przez ZSP oraz protest pod siedzibą firmy zorganizowany przez Sierpień 80. Od tego czasu, aktywiści ZSP podejmowali różne działania wobec zaistniałej sytuacji: odwiedzono różne obiekty chronione przez pracowników firmy Impuls oraz rozmawiano z pracownikami. Sporządzony został pakiet informacji ułatwiających wystąpienie na drogę sądową i informujący o przysługujących pracownikom prawach. Kilka osób zdecydowało się na pozwanie pracodawcy do sądu. O sytuacji została poinformowana Państwowa Inspekcja Pracy. Oprócz tego, zostały rozlepione plakaty informacyjne o sytuacji w firmie i organizowane jest spotkanie dla pracowników. Akcje informacyjne i protestacyjne będą kontynuowane.

Subskrybuj zawartość