Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Akcje w sprawie Impulsu trwają
Tagged:  •  
Image: 
impuls2.jpg

Agencja ochrony Impuls zalega z pensjami wobec wielu pracowników. W lecie odbyło się kilka protestów pod biurem Impulsu zorganizowanych przez ZSP oraz protest pod siedzibą firmy zorganizowany przez Sierpień 80. Od tego czasu, aktywiści ZSP podejmowali różne działania wobec zaistniałej sytuacji: odwiedzono różne obiekty chronione przez pracowników firmy Impuls oraz rozmawiano z pracownikami. Sporządzony został pakiet informacji ułatwiających wystąpienie na drogę sądową i informujący o przysługujących pracownikom prawach. Kilka osób zdecydowało się na pozwanie pracodawcy do sądu. O sytuacji została poinformowana Państwowa Inspekcja Pracy. Oprócz tego, zostały rozlepione plakaty informacyjne o sytuacji w firmie i organizowane jest spotkanie dla pracowników. Akcje informacyjne i protestacyjne będą kontynuowane.