Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Roche
Tagged:  •    •  
Image: 
rochebasel3.png

Jak podaje "Gazeta Prawna", przedsiębiorcy wciąż znajdują nowe sposoby, by obchodzić przepisy prawa pracy i odmawiać zatrudnienia na podstawie umów o pracę. Przypomnijmy, że zgodnie z Kodeksem Pracy, umową o pracę powinna być objęta praca charakteryzująca się następującymi cechami:

Podporządkowaniem pracowniczym i nadzorem ze strony pracodawcy, osobistym świadczeniem usług, czasem pracy i miejscem pracy wyznaczonym przez pracodawcę i posługiwaniem się narzędziami pracy dostarczonymi przez pracodawcę. Ponadto, za tego typu pracę otrzymuje się wynagrodzenie za czas pracy i staranne działanie, a nie za osiągnięcie rezultatu. Praca w nadgodzinach jest wynagradzana dodatkowo. To pracodawca jest obciążony ryzykiem w związku z wykonywaną przez pracownika pracą.

Sposobem na uniknięcie roszczeń zleceniobiorców jest żonglowanie umowami między powiązanymi przedsiębiorstwami.

Tagged:  •  

W dniu 23 marca, po prawie 4-letnim procesie, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy oddalił pozew członka Związku Syndykalistów Polski przeciw Roche Polska o uznanie istnienia stosunku pracy. ZSP złożyło wniosek o uzasadnienie wyroku i będzie w tej sprawie składać apelację. Więcej informacji opublikujemy, gdy znane będzie uzasadnienie wyroku.

W trwającym od grudnia 2011 r. procesie, nasz kolega walczy o uznanie, że łączyła go z pracodawcą faktyczna umowa o pracę. Firma notorycznie stosowała fikcyjne samozatrudnienie i outsourcing, by pozbawić pracowników należnych im praw wynikających z Kodeksu Pracy.

Roche ze swojej strony nadal upiera się przy nazywaniu pracowników "kontraktorami". Firma twierdzi, iż pracownicy pracujący w ich biurze nie byli "podporządkowani pracowniczo". Z oficjalnej wersji firmy Roche wyłania się obraz, w którym pracownicy robili co chcieli, przychodzili tylko wtedy kiedy chcieli i brali wolne bez konieczności proszenia o zgodę przełożonych. Ten obraz przeczy oczywiście zdrowemu rozsądkowi i zeznaniom pracowników. Taki skrzywiony obraz jest potrzebny firmie Roche, by bronić stanowiska że jej pracownicy nie pracowali na zasadach stosunku pracy. Zdaniem ZSP, jest to obraz całkowicie fałszywy.

W procesie zeznawali już byli i obecni pracownicy firmy Roche Polska, jak i managerowie średniego szczebla. W dniu 23 marca ma się odbyć przesłuchanie stron i być może zapadnie już wyrok.

Tagged:  •  
Image: 
matrix-red-pill-sm.png

W dniu 16 lipca b.r. przed sądem w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa w trwającym już prawie 3 lata procesie członka Związku Syndykalistów Polski przeciwko firmie farmaceutycznej Roche Polska. Nasz kolega walczy o uznanie, że łączyła go z pracodawcą faktyczna umowa o pracę. Praca bez normalnej umowy o pracę na warunkach, które powinny być nią objęte była standardową praktyką stosowaną przez Roche Polska.

Już wcześniej reprezentujący pozwaną firmę Roche znany mecenas Bartłomiej Raczkowski zastosował manewry proceduralne, które skutkowały niemożnością zeznawania świadków. Pozwana spółka nie dostarczyła też wezwania do sądu swojemu pracownikowi. Gdy pracownik pojawił się na drugi termin przesłuchania, został "nagle wezwany do pracy", przez co znowu nie mógł zeznawać. Spowodowało to kolejne odroczenie sprawy o wiele miesięcy. Jednak mimo wszystko udało się przesłuchać pośrednika, który umożliwiał firmie Roche uniknięcie formalnego zatrudniania pracowników.

Tagged:  •  
Image: 
jcrop_rochecropprot.jpg

W dniu 16 grudnia miała miejsce trzecia już rozprawa w procesie w Sądzie Pracy przeciwko gigantowi farmaceutycznemu, firmie Roche. Członek Związku Syndykalistów Polski walczy o uznanie swojego stosunku pracy z firmą, która notorycznie stosowała fikcyjne samozatrudnienie i outsourcing, by pozbawić pracowników należnych im praw. Tym razem, rozprawa trwała bardzo krótko, gdyż reprezentujący pozwaną firmę Roche Bartłomiej Raczkowski zastosował manewry proceduralne w celu uniemożliwienia zeznawania świadkom. Z tego względu, rozprawa została odroczona do lipca 2014 r.

Podczas poprzednich rozpraw doszło do przesłuchania świadków, managerów średniego szczebla. Okazało się, że jeden z nich “nie pamiętał” codziennych spotkań z pracownikami i “nie pamiętał”, że musieli oni codziennie przychodzić do pracy. Firma Roche twierdzi, że “niepracownicy” przychodzili tylko wtedy kiedy chcieli i nie byli zobowiązani do stawiania się 8 godzin dziennie w pracy. Przeczy temu oczywiście świadectwo zwykłych pracowników.

Pracownik zaprezentował niezbite dowody na to, że pracownicy tzw. "kontraktowi" pracowali pod nadzorem pracowników firmy Roche, w sposób, który odpowiada stosunkowi pracy. Chodzi o pracę wykonywaną pod nadzorem prawdziwego pracodawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę. Nie będąc w stanie zbić tych dowodów, kancelaria Raczkowskiego postanowiła grać na zwłokę i utrudniać zeznania dalszych świadków.

Tagged:  •  
Image: 
roche_21.jpg

W dniu 21 czerwca miało miejsce kolejne posiedzenie sprawy w Sądzie Pracy przeciwko gigantowi farmaceutycznemu, firmie Roche. Członek Związku Syndykalistów Polski walczy o uznanie swojego stosunku pracy z firmą, która notorycznie stosuje fikcyjne samozatrudnienie i outsourcing, by pozbawić pracowników należnych im praw.

Podczas przesłuchania świadków, managerów średniego szczebla, wyszło na jaw, że jeden z nich "nie pamięta" codziennych spotkań z pracownikami i "nie pamięta", że musieli oni codziennie przychodzić do pracy. Firma Roche twierdzi, że "niepracownicy" przychodzili tylko wtedy kiedy chcieli i nie byli zobowiązani do stawiania się 8 godzin dziennie w pracy. Przeczy temu oczywiście świadectwo zwykłych pracowników.

Potwierdzając rangę sprawy, firma Roche zatrudniła kancelarię Raczkowski i wspólnicy, którą reprezentował na procesie sam Raczkowski. Jest on przewodniczącym Zespołu Prawa Pracy Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej, członkiem kolegium redakcyjnego Monitora Prawa Pracy. Rzeczpospolita uznaje kancelarię jako najlepszą w dziedzinie prawa pracy w Polsce.

Tagged:  •  
Image: 
roche_21.jpg

On June 21 the case against Roche Polska continued. Our fellow worker is fighting against the corporate giant and their big gun lawyers to get his employment status recognized. The company had used outside entrepeneurs as a way of getting labor without having to give them any benefits employees are entitled to, such as paid vacation or sick leave and to avoid any responsibility; such workers are easily disposed of without the normal procedures.

At this hearing, witnesses from Roche middle management came and held the company line. One "did not recall" any daily meetings which such workers say they were required to be at in the company. The company claims that the so-called "non-employed workers" did not have to even come into work if they didn't want and in their lawsuit claim they have no idea why the fellow worker came in from 9-5 every day. But the answer is the contract given by Roche to the outside agent requiring that the worker come at these hours. A second witness gave testimony to the workers' conditions for the time he was a so-called "non-employed" worker, but as our colleague pointed out, he had never even met her in that period. So he wondered how she could speak about his specific conditions.

Observers of the case assessed that the managers' testimony was pretty much as expected and note the contradictions between what the workers claim and said in court and the line of the firm.

Tagged:  •    •  
Image: 
images_7.jpg

Z Jakubem Żaczkiem, aktywistą, byłym pracownikiem firmy Roche, który walczy sądownie o uznanie stosunku pracy, rozmawia Agata Czarnacka, redaktorka serwisu Lewica24.pl

AC: Ile czasu trwała twoja przygoda z Roche? Pracę znalazłeś z polecenia, z konkursu, z ogłoszenia?

JŻ: W Roche pracowałem około 2 lat. O pracy w Roche dowiedziałem się z ogłoszenia naboru programistów web frontend. Ofertę przesłał mi znajomy. Oferta dotyczyła pracy w biurze firmy Roche. Po rozpoczęciu pracy okazało się, że formalnie będę musiał podpisywać faktury z firmą trzecią za świadczenie usług. Później zrozumiałem, że ta firma trzecia jest tylko figurantem, jednak nie było możliwości pominięcia tego pośrednika.

Tagged:  •  
Image: 
zsppoznanroche1.png

Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych oraz złośliwości rzeczy martwych, 10 października 2012 członkowie Związku Syndykalistów Polski zorganizowali w Poznaniu pikietę solidarnościową ze zwolnionym pracownikiem Roche pod poznańskim biurem firmy. Wychodzącym z pracy pracownikom rozdano ulotki informujące o sprawie oraz o kwestiach zmuszania pracowników do fikcyjnego samozatrudnienia i problemach z tym związanych.

Niektórzy pracownicy chętnie brali ulotki, ale niektórzy twierdzili, że "problem ich nie dotyczy", na co pikietujący odpowiadali "jeszcze nie". Udział w pikiecie wzięli aktywiści ZSP, IP oraz osoby niezrzeszone.

Tagged:  •    •  
Image: 
jcrop_roche-sprawa_018.JPG

W dniu 10 października, odbyły się różne akcje przeciwko korporacji Roche, w związku z rozpoczynającym się procesem o uznanie stosunku pracy jednego ze zwolnionych pracowników firmy. Pracownik walczy o uznanie go za pracownika zatrudnionego na stałej umowie, wraz z przysługującym mu okresem wypowiedzenia, ubezpieczeniem i płatnym urlopem. Wyrok w tej sprawie może mieć znaczenie dla wielu innych pracowników, którzy podobnie jak on byli zmuszeni do pracy na warunkach fikcyjnego samozatrudnienia.

Pomimo odroczenia rozprawy ze względu na chorobę sędziego, pod sądem na ul. Marszałkowskiej w Warszawie odbyła się pikieta solidarnościowa.W krótkich i dosadnych słowach przedstawiono przechodniom sprawę umów śmieciowych i trudności jakie napotyka zwykły człowiek dochodząc swoich praw w sądzie przeciw wielkim korporacjom.

Tagged:  •  
Image: 
rocheodprawa.png

W dniu 10 maja przedstawiciele centrali korporacji Roche z Bazylei zorganizowali w kinie w Galerii Mokotów w Warszawie spotkanie z ponad stoma pracownikami biura Roche Polska. Związek Syndykalistów Polski, który prowadzi kampanię przeciw stosowaniu śmieciowego zatrudnienia przez firmę, oraz walczy ze zwolnieniem z pracy jednego ze swoich aktywistów, został poinformowany o tym spotkaniu, dzięki czemu możliwe było zorganizowanie akcji informacyjnej.

Najpierw rozdano w kinie ulotki i oplakatowano centrum handlowe. Ochrona Galerii sprawiła, że trudno było pozostać w jednym miejscu. Rozdano więc ulotki klientom Galerii, a plakaty zostały też rozwieszone na ulicy pomiędzy Galerią Mokotów, a biurem firmy, na trasie, która codziennie pokonują pracownicy idąc na posiłek. Podczas akcji potępiono praktyki giganta farmaceutycznego i chciwość korporacji, domagając się stałego i pewnego zatrudnienia dla wszystkich pracowników firmy.

Subskrybuj zawartość