Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Praca tymczasowa

Pracownicy tymczasowych agencji pracy często spotykają się ze szczególnymi trudnościami. Wielu z nich zaczęło się organizować w ramach Związku Syndykalistów Polski i rozwiązało swoje problemy w sposób, który nas wyróżnia na tle innych związków w Polsce i za granicą.

Sytuacja pracowników wysyłanych z Polski do pracy za granicą jest wyjątkowo trudna, gdyż znajdują się oni w obcym sobie środowisku, nie znając języka i miejscowego prawa. W przypadku wystąpienia problemów z pracodawcą, często zupełnie nie wiedzą jak sobie poradzić. Droga prawna jest dla nich często zbyt trudna i zbyt kosztowna. Jednak, działając z ZSP, potrafią skutecznie doprowadzić do rozwiązania swoich problemów pracowniczych.

Jedną z takich sytuacji był przypadek malarza, który pracował w Holandii przy malowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynków. Pracownik zaczął działać, ponieważ nie otrzymywał stawki minimalnej gwarantowanej dla pracowników branży budowlanej. Okazało się, że porozumienia zbiorowe obowiązujące w Holandii gwarantowały mu stawkę wyższą o kilka euro. Jednak agencja odmawiała wypłaty różnicy.

Image: 
strajk-art.JPG

W dniu 2 czerwca, Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż niektóre zapisy Ustawy o związkach zawodowych są niezgodne z Konstytucją RP. Chodzi o zbyt restrykcyjny katalog osób uprawnionych do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Ustawa obecnie mówi, iż prawo do tworzenia związków mają pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy, oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami. Dodatkowo, takie prawo przysługuje członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i tzw. "chałupnikom". Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż w zakresie, w jakim zaskarżone przepisy Ustawy ograniczają wolność tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osobom wykonującym pracę zarobkową niewymienionym w tym przepisie, są one niezgodne z Konstytucją.

Wyrok ten wywołał falę entuzjazmu zarówno wśród organizacji związkowych, jak i organizacji pracodawców. Reakcja pracodawców może na pierwszy rzut oka wydać się dziwna, zważywszy iż to organizacje pracodawców zaciekle walczą o ograniczanie praw pracowniczych. Jednak bliższa analiza ich wypowiedzi pozwala zrozumieć tok rozumowania organizacji pracodawców.

Tagged:  •    •  
Image: 
rochebasel3.png

Jak podaje "Gazeta Prawna", przedsiębiorcy wciąż znajdują nowe sposoby, by obchodzić przepisy prawa pracy i odmawiać zatrudnienia na podstawie umów o pracę. Przypomnijmy, że zgodnie z Kodeksem Pracy, umową o pracę powinna być objęta praca charakteryzująca się następującymi cechami:

Podporządkowaniem pracowniczym i nadzorem ze strony pracodawcy, osobistym świadczeniem usług, czasem pracy i miejscem pracy wyznaczonym przez pracodawcę i posługiwaniem się narzędziami pracy dostarczonymi przez pracodawcę. Ponadto, za tego typu pracę otrzymuje się wynagrodzenie za czas pracy i staranne działanie, a nie za osiągnięcie rezultatu. Praca w nadgodzinach jest wynagradzana dodatkowo. To pracodawca jest obciążony ryzykiem w związku z wykonywaną przez pracownika pracą.

Sposobem na uniknięcie roszczeń zleceniobiorców jest żonglowanie umowami między powiązanymi przedsiębiorstwami.

Image: 
multik2.jpg

1 maja ZSP Wrocław postanowiło przeprowadzić akcję informacyjną w Multikinie w galerii Arkady. Grupa osób ustawiła się przed wejściem do galerii protestując przeciwko warunkom płacy i pracy w branży kinowej i generalnie w usługach. Przypomnieli, że 1 maja, to nie dzień świętowania, ale walki. A prawa pracownicze, które teraz są stopniowo likwidowane, nie zostały nadane z łaski rządzących, ale wywalczone, często krwawo, przez pokolenia pracowników.

Część osób ustawiła się także z transparentem „Dość umów śmieciowych” przed kasą Multikina. Rozdawano ulotki pracownicom i pracownikom. Wiemy także o niskich standardach zatrudnienia w innych kinach i punktach usługowych. Sprawa ta będzie nadal przez nas monitorowana i nadal będziemy podejmować podobne działania w innych miejscach. Do skutku.

Tagged:  •    •  
Image: 
adecco.jpg

W piątek odbyła się pikieta zorganizowana przez ZSP pod agencją pracy Adecco we Wrocławiu. Przeprowadzono ją w związku z przypadkami nieprawidłowości w tej agencji dotyczącej zatrudniania osób w firmie Amazon. W trakcie pikiety złożono list ostrzegawczo-protestacyjny w biurze tej firmy.

Między innymi pan Radosław Łosiński z Wałbrzycha zaalarmował nas w swojej sprawie. Pracował w centrum logistycznym Amazon w Bielanach Wrocławskich. 18 grudnia uległ, nie ze swojej winy, wypadkowi, prowadząc wózek ręczny z towarem. Firma Adecco nie tylko nie pomogła mu po wypadku, ale także sprawia trudności z wypłaceniem zasiłku chorobowego oraz nie przedłużyła mu umowy. Naciskano także na niego, żeby nie nagłaśniał sprawy w mediach.

Także od innych pracowników otrzymujemy informacje o nieprawidłowościach i opóźnieniach np. w sprawie wypłat postojowego.

Takie zachowanie ze strony firmy uważamy za skandaliczne. Podważa to wiarygodność agencji. Domagamy się natychmiastowej zmiany sytuacji i zaprzestania dalszych tego rodzaju praktyk.

W razie nie wywiązania się ze zobowiązań względem pracowników, ZSP zapowiedziało kolejne akcje.

Tagged:  •    •  
Image: 
priamakcia.jpg

W dniach 26-31 stycznia, na wezwanie Związku Syndykalistów Polski, w kilku krajach zorganizowano protesty solidarnościowe z pracownikami Amazon i Manpower. ZSP walczy w Amazonie o uregulowanie podstawowych zobowiązań pracodawcy wobec pracowników: takich jak wypłacanie prawidłowych wynagrodzeń za przepracowane dni, wynagrodzenie za okres postojowy, oraz przekazywanie druków Z3 do ZUS.

W poniedziałek o 8 rano, pierwsze akcje ZSP miały miejsce w Poznaniu pod biurem Manpower. Przechodniom rozdawano ulotki i wielu z nich okazywało solidarność, doskonale znająć warunki pracy w agencjach. Następnie protest przeniósł się pod agencję Adecco, gdzie również domagano się natychmiastowej wypłaty zaległych wynagrodzeń.

Następna akcja miała miejsce tego samego dnia pod biurem Manpower w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. Podczas pikiety Solidarity Federation rozdawano ulotki opisujące sytuację polskich pracowników Amazona i wyrażające poparcie dla ich walki. Kierownictwo biura było widocznie niezadowolone z protestu.

We wtorek, CNT-AIT w Salamance odwiedziło biuro Manpower w tym mieście. Związkowcy z Salamanki walczą o bezpośrednie zatrudnienie pracowników agencji Adecco i Randstad, więc doskonale rozumieją problemy polskich pracowników. Nasi koledzy z CNT-AIT propagują informacje o naszej walce i popierają ją.

Tagged:  •    •  
Image: 
catspanpower.jpg

Trwają protesty przeciw agencji pracy Manpower w związku z odmową wypłaty wynagrodzenia postojowego dla pracowników ZSP zatrudnionych przez tę agencję w magazynach Amazon w Sadach pod Poznaniem. Manpower nadal upiera się przy takich interpretacjach przepisów, które pozbawiają pracowników należnego im wynagrodzenia z tytułu art. 81 Kodeksu Pracy, za czas który minął od szkolenia BHP do pierwszego faktycznego dnia pracy. W okresie pomiędzy, pracownicy pozostawali w gotowości do pracy, czekając na sms od pracodawcy. Sytuacja jest tym bardziej kuriozalna, iż inne agencje płacą za okres postojowy (po monitach, ale jednak). Pracownicy zgodnie mówią, że przed podjęciem pracy otrzymali obietnicę, że za czas tzw. "postojowego" otrzymają wynagrodzenie.

W związku z faktem, iż agencja Manpower nie wyraża chęci zmiany swojego niekorzystnego dla pracowników podejścia w kwestii wypłaty postojowego, oraz nadal nagminnie spóźnia się z wypłatą wynagrodzeń po ustawowym 10 dniu każdego miesiąca, Związek Syndykalistów Polski oraz zaprzyjaźnione z nami organizacje kontynuują kampanię przeciw Manpower.

W ramach kampanii, odbyły się już akcje pod biurami Manpower w Warszawie, Wrocławiu i pod centralą agencji w Milwaukee w USA. Planowane są dalsze działania zarówno w kraju jak i zagranicą. Celem jest doprowadzenie do tego, by agencja Manpower spełniała swoje obietnice względem pracowników.

Tagged:  •    •  
Image: 
WP_20150114_003.jpg

14 stycznia odbyła się pikieta pod biurem agencji Manpower we Wrocławiu, dotycząca wypłaty pieniędzy należnych pracownikom firmy Amazon. Amazon zatrudnia pracowników za pośrednictwem agencji pracy, m.in. Manpower.

W Amazon Polska od początku naruszane są prawa pracownicze, dlatego Związek Syndykalistów Polski postanowił rozpocząć kampanię w tej sprawie. Podczas pikiety obecny był dyrektor, który próbował nas przekonywać do swoich racji i sugerował początkowo, że jesteśmy "przez kogoś opłaceni". W czasie dyskusji w biurze zapewniał jednak, że Manpower sprawę traktuje poważnie i będzie nadal prowadzić negocjacje w sprawie nieprawidłowości.

ZSP Wrocław zapowiedziało, że jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, to będziemy wracać do tej, jak i do innych agencji pracy.

Tagged:  •  

Pracownicy agencji pracy tymczasowej, którzy chcą uzyskać świadectwo pracy po zakończeniu zatrudniania przez agencję znajdują się trochę w innej sytuacji niż pracownicy zatrudnieni bezpośrednio.

Kodeks pracy mówi wprawdzie, iż "w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy" (art. 97 Kodeksu pracy). Jednak trzeba pamiętać o tym, że pracownicy agencji tymczasowych podlegają również szczególnym przepisom Ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

Zgodnie z Art. 18a wyżej wymienionej ustawy, agencja jest zobowiązana wydać świadectwo pracy, ale może to zrobić dopiero po upływie 12 miesięcy od terminu zatrudnienia. Tak się może stać nawet w sytuacji, gdy pracownik nie był zatrudniony przez część tego okresu.

Dlatego pracownik agencji pracy tymczasowej, który potrzebuje szybko otrzymać świadectwo pracy, powinien w tym celu zażądać od agencji pracy tymczasowej świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem umowy lub nie przedłużeniem jej. Zgodnie z Art. 18b Ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, świadectwo pracy powinno zostać wydane pracownikowi w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, a jeśli to nie jest możliwe, w ciągu 14 dni.

Takie żądanie najlepiej złożyć na piśmie bezpośrednio w agencji lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Pierwsza grupa około 50 pracowników agencji AG+, którzy pracowali w hotelu Hilton, otrzymała we wtorek w całości swoje zaległe wynagrodzenia. Związek Syndykalistów Polski będzie nadal monitorować sprawę, aż wszyscy pracownicy otrzymają należne im pensje.

Subskrybuj zawartość