Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Akcje w sprawie Impulsu – opór popłaca
Tagged:  •  
Image: 
niejestesmyniewolnikami.jpg

Pomimo gróźb prawników firmy Impuls, ZSP Związek Wielobranżowy kontynuuje akcje pod biurem Impulsu, akcje informacyjne oraz akcje prawne wobec firmy. Działania były prowadzone także w piątek 18 października. Jeden z pracowników, który podjął walkę, otrzymał zaległe pensje. Impuls zalegał mu z pensją od czerwca.

Tak właśnie trzeba robić. Nie wolno odpuszczać, trzeba domagać się tego, co się nam należy. Niestety, firma Impuls nadal nie płaci wielu pracownikom – zalega czasami 3, 4, a nawet 6 miesięcy z wynagrodzeniem. Impuls liczy na to, że pracownicy nie będą się organizować, nie będą wiedzieć jakie im przysługują prawa, pozwolą się zastraszyć i pozostaną bierni. Ale czas bierności się skończył.