Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Aktualności
Tagged:

W dniach 8 i 9 grudnia 2007 r. we Wrocławiu odbył się drugi Zjazd Związku Syndykalistów Polski. Obecne były osoby z ośmiu miast Polski z różnych związków: OZZ Inicjatywa Pracownicza, NSZZ Solidarność oraz nowopowstałej Krajowej Federacji Pracowników, a także osoby nieuzwiązkowione. Poza tym uczestniczyli również zaproszeni goście. Zjazd uchwalił Statut wraz z Deklaracją Ideową ZSP.

Organizacja planuje też intensyfikację działań w sprawie agencji pracy tymczasowej, bojkotu Coca-Coli - obecnie dąży do integracji barów i pubów w ramach sieci bojkotu koncernu, dystrybuując odpowiedni certyfikat, zamierza także wywierać presję na NGO-sy sponsorowane przez koncern. Zdecydowano też o rozpoczęciu międzynarodowej kampanii ukierunkowanej na przemysł samochodowy wraz z osobami ze Słowacji, Czech oraz Rosji.

Tagged:  •  

Sąd w Indyjskim Bangalore wydał nakaz aresztowania siedmiu aktywistów z Clean Clothes Campaign (CCC) oraz Komitetu Indyjskiego w Holandii. Clean Clothes Campaign (Kampania ‘Czystych’ Ubrań) to sieć organizacji pozarządowych, związków zawodowych, pracowników i konsumentów w wielu krajach, działająca na rzecz poprawy warunków pracy i wzmocnienia pozycji pracowników przemysłu odzieżowego na całym świecie poprzez eliminację wyzysku pracowników tego przemysłu, z których większość to kobiety.

Władze Indii domagają ich aresztowania... ponieważ napisali o warunkach pracy w indyjskich fabrykach przemysłu odzieżowego. Chodzi o warunki pracy w fabrykach Fibres and Fabrics International Pvt. Ltd. (FFI) i Jeans Knit Pvt. Ltd. (JKPL). Te firmy produkują dżinsy głównie dla firmy GStar.

Tagged:  •  

Przyłączamy się do bojkotu Coca-Coli, aby zaprotestować przeciwko rażąco niskim standardom przestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych w tym koncernie. Jesteśmy mocno przekonani o tym, że konsumenci nie powinni udzielać swojego wsparcia finansowego korporacjom, które prowadzą niewłaściwą politykę, zwłaszcza w kwestiach pracowniczych. Uważamy, że niektóre z przeszłych działań koncernu Coca-Cola odznaczają się brakiem odpowiedzialności. Jesteśmy oburzeni faktem, że firma stara się lekceważyć głosy sprzeciwu.

Związek Syndykalistów Polski wyraża swoje poparcie i solidarność z protestami pielęgniarek, które obecnie trwają w Warszawie pod Kancelarią Premiera. Zdajemy sobie sprawę z tragicznej sytuacji w służbie zdrowia, pracy niewolniczej, jaką są zmuszeni wykonywać pracownicy tego sektora. Z podziwem patrzymy na pełną determinacji walkę pielęgniarek i wyrażamy najwyższe uznanie dla ich heroicznej postawy w obliczu policyjnej pałki.

Tagged:  •  

7.06.2007 r. w warszawskim supermarkecie „Carrefour”, odbyła się pierwsza Supermarketowa Masa Krytyczna. Akcja miała na celu poparcie strajku włoskiego pracowników marketu, oraz krytykę polityki marketów i konsumpcyjnego stylu życia.

Członkowie Związku Syndykalistów Polski, Federacji Anarchistycznej Praga oraz mąż i syn jednej kasjerki Carrefoura urządzili „paradę wózków” w markecie. Kilku z nich miało koszulki z napisami „Dość Wyzysku” więc od razu było jasne, że chodzi o happening poparcia dla strajku. Uczestnicy Masy zablokowali aleję prowadząca do kas wózkami stojąc i czytając składniki na etykietach ogórków konserwowanych, ketchupu oraz innych produktów.

Tagged:  •  

28.05.2007 odbył się zapowiedziany strajk ostrzegawczy w fabryce Opla w Gliwicach. Przeprowadzone zostały masówki dwóch zmian w których uczestniczyło aż 85 proc. załogi.

- Domagamy się comiesięcznego dodatku do pensji. Już trzy lata pracujemy bez podwyżek, czyli tak naprawdę zarabiamy teraz mniej niż wtedy. - powiedział aktywistom Związku Syndykalistów Polski przed bramą zakładu jeden z pracowników Opla. - Już od dawna ludzie szemrali. Zaczęło się od zielonych wstążeczek, jako wyraz protestu. Inicjatywa chwyciła i okazało się, że wpięło je prawie 100 proc. załogi!

Tagged:

Ukazał się pierwszy numer pisma Związku Syndykalistów Polski "Zapłata" skierowanego do środowisk pracowniczych. W numerze znajdują się artykuły o tym jak działa współczesny kapitalizm i jak z tym mogą walczyć pracownicy. Gazeta jest dostępna na CIA w pliku PDF: Zapłata.

ZSP Prosi aktywistów o zgłaszanie się po papierową wersję pisma do dystrybucji w swojej okolicy: zsp [małpa] bzzz.net

Tagged:

W dniach 28 i 29 kwietnia odbyła się konferencja "Opór pracowniczy w nowym stuleciu" organizowana przez Związek Syndykalistów Polski.

Wśród tematów poruszonych na konferencji były metody walki w zglobalizowanych organizacjach, sabotaż w produkcji umysłowej, jako narzędzie w walce o prawa pracownicze, omówiono także kampanię wsparcia dla zwolnionych pracowników papierni Ruzomberok. Po wykładzie odbyła się dyskusja na temat różnic pomiędzy działaniami pracowników wewnątrz firmy oraz działaniami aktywistów wspierających walkę z zewnątrz. Starły się dwie koncepcje - jedna skierowana na wspieranie walk pracowników połączonym z aktywnym propagowaniem idei anarchosyndykalistycznych, a druga na wspieranie działań pracowników bez nacisku na ich ukierunkowanie ideowe.

Tagged:

121 lat temu, pracownicy walczyli o 8 godzinny dzień pracy.
CZY JUŻ NIE MASZ DOŚĆ PRACY W NADGODZINACH?

Start: godz. 12:00 pod PkiN od strony ul. Świętokrzyskiej

KONIEC WYZYSKU!

- ZA GODNYMI I SPRAWIEDLIWYMI WARUNKAMI PRACY
- ZA PRACĄ BEZ WYZYSKU
- ZA WSPÓŁPRACĄ PRACOWNIKÓW
- ZA ODDOLNYM KIEROWANIEM MIEJSCAMI PRACY

Tagged:  •  

Niedawno Sąd Pracy w Warszawie wydał orzeczenie na niekorzyść Katarzyny Góraj-Kozłowskiej, która została zwolniona z pracy w Hewlett-Packard Polska po tym, jak poroniła. Pani Góraj-Kozłowska mogła zostać zwolniona bez ostrzeżenia i bez podania przyczyny, gdyż była zatrudniona na umowę na czas określony. Pracownicy, którzy znajdują się w tej kategorii nie mogą liczyć na taką samą ochronę ze strony Kodeksu Pracy, jak stali pracownicy.

Subskrybuj zawartość