Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Związek Syndykalistów Polski solidarny z pracownikami Frape Behr w Barcelonie
Tagged:  •  

Pracownicy fabryki Frape Behr w Barcelonie przeprowadzili strajk okupacyjny w proteście przeciwko planom grupowych zwolnień w tym zakładzie. Firma Behr, z siedzibą w Stuttgarcie, postanowiła przenieść produkcję do krajów, gdzie siła robocza jest tańsza (Meksyk, Czechy, Indie, Chiny). Zakłady znajdują się w specjalnej strefie ekonomicznej, tak więc firma Behr jest związana specjalnymi porozumieniami z władzami lokalnymi w kwestii gwarancji tworzenia nowych miejsc pracy. Jak to zwykle bywa, po wykorzystaniu okresu ulg podatkowych finansowanych z budżetu państwa, globalne firmy inkasują zyski i przenoszą miejsca pracy do kolejnych specjalnych stref ekonomicznych. Koncepcja "tworzenia miejsc pracy" za pomocą ulg podatkowych jest więc bardzo iluzoryczna.

Na prośbę CNT-AIT Barcelona, Związek Syndykalistów Polski wystosował oświadczenie, które zostało przesłane do centrali firmy Behr i do władz samorządowych Katalonii, które mają możliwość wpłynąć na zmianę decyzji o likwidacji zakładu.

Treść oświadczenia ZSP

Piszemy, by wyrazić naszą solidarność z pracownikami fabryki Frape-Behr w Barcelonie w ich walce o utrzymanie miejsc pracy. Sprawa fabryki będzie dyskutowana przez władze autonomii katalońskiej (Generalitat) 2 stycznia. Domagamy się, by Generalitat nie zgodziła się na plan „dostosowania siły roboczej” i żeby firma jeszcze raz rozważyła plany zwolnień grupowych.

Firma Behr jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej i ciągle poprawia swoją pozycję na rynku i poziom zysków, w dużej mierze dzięki stosowaniu taniej siły roboczej w takich krajach, jak Meksyk, Czechy, Indie, RPA i Chiny. Według rocznego raportu firmy Behr, filia Frape-Behr w Barcelonie zwiększyła sprzedaż w 2006 r. o 5,5% do 365 milionów Euro (milion Euro dziennie!). Behr spodziewa się jeszcze większego wzrostu w przyszłości. Dobre wyniki finansowe firmy, oraz wejście na nowe rynki w Japonii i Turcji świadczy o tym, że „dostosowanie siły roboczej” nie jest spowodowane prawdziwymi problemami finansowymi, ale raczej globalną tendencją do poszukiwania taniej siły roboczej, by maksymalizować zyski korporacji.

Uważamy, że tego typu praktyki są nie do zaakceptowania. Nie będziemy tolerować ciągłego obniżania płac na całym świecie do poziomu krajów Trzeciego Świata spowodowanego przenoszeniem miejsc pracy do krajów o najmniej wymagających standardach prawa pracy i najniższym poziomie życia.

Na swojej stronie skierowanej do potencjalnych inwestorów, Behr informuje, że “wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy są podstawą długoterminowego wzrostu zyskowności w światowej sieci Behr”. Behr twierdzi również, że „pracownicy Behr są podstawą dalszego pomyślnego rozwoju firmy”. Jeżeli jest w tym choć odrobina prawdy, wzywamy zarząd Behr, aby jeszcze raz zastanowił się, jaki skutek dla motywacji pracowników i rozwoju przemysłu mogą przynieść masowe zwolnienia, likwidacja zakładów i praktyka stosowania najtańszej siły roboczej.

Bez swoich pracowników, Behr jest tylko grupą ludzi z mnóstwem pieniędzy i drogimi garniturami. To pracownicy stanowią o całej wartości firmy. Behr jest winna pracownikom przynajmniej zachowanie ich miejsc pracy, które – jak wynika z raportów firmy – przynosiły ogromne zyski firmie i inwestorom.

Pragniemy jednocześnie wyrazić nasze potępienie dla antypracowniczych działań niektórych filii Behr. Behr Dayton została postawiona w stan oskarżenia przed sądem za fałszowanie godzin pracy, aby uniknąć wypłacania pracownikom nadgodzin. Jeżeli Behr kiedykolwiek postanowi zatrudniać pracowników w Polsce, dopilnujemy tego, aby dowiedzieli się oni o tego typu praktykach firmy. Również pracownicy filii w Czechach (jednej z najlepiej prosperujących) będą informowani o sposobie traktowania pracowników w innych filiach firmy.

Związek Syndykalistów Polski

Wersja angielska

We are writing to express our solidarity with the workers of Frape-Behr who are fighting to maintain their workplaces. We understand that this case will be discussed on January 2. We are asking the Generalitat not to accept the labour force adjustment plan (ERE) and the company to reconsider the firings.

As we understand, the Behr company is in good financial standing and has improved its market position and profits, in large part by pursuing cheap labour practices in places such as Mexico, the Czech Republic, India, South Africa and China. According to Behr’s annual report, Frape Behr increased sales in 2006 by 5.5% to 365 million euros (one million euros per day!). Behr predicts even more growth in the future. Due to the healthy financial performance of the company, and due to the fact that Frape Behr was to start new projects with the Japanese and Turkish markets, we understand that this labour force “adjustment” is not neccessitated by real financial problems but represents rather a global tendency to seek cheap labour in order to maximize corporate profits.

We consider such practices unacceptable. We will not tolerate the continued driving down of wages to third-world levels as corporations move jobs to countries with the most lax labour standards and the lowest standards of living.

Behr writes to potential investors that “Skilled and motivated employees are the foundation of sustainable, profitable growth in the worldwide Behr network.” Behr’s website claims that “Behr's employees are the basis for the further successful development of the company”. If there is any truth in this, then we call on Behr to consider what mass layoffs, plant firings and cheap labour practices really do for employee morale and industrial development.

Without the workers Behr is nothing but a bunch of people with money and expensive suits. It is the workers which bring all value to the company. The Behr company owes the workers at the very least the right to keep their jobs, which they apparently have been successfully performing to the great benefit of the company and its investors.

With this letter, we also wish to express our contempt of the anti-labour practices found in some Behr companies such as in Behr Dayton where the company is being sued by workers who were falsely classified by the company to avoid paying them overtime. Should Behr company ever decide to hire people in Poland, we will make sure that they are well-informed of such practices. We will be certain to inform workers in the Czech Republic (one of Behr’s key performers) of labour developments in that firm.

Związek Syndykalistów Polski
(Union of Syndicalists, Poland)