Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Polo Market
Tagged:  •  

polomarket.jpg
Związek Syndykalistów Polski od 2017 r. prowadzi kampanię przeciw łamaniu praw prawcowniczych w sieci marketów POLOmarket. W sumie już 6 pracowników tej sieci działających z ZSP otrzymało wyroki uznające ich roszczenia w całości lub w części lub podpisało korzystne ugody.

W dniu 18 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zasądził na rzecz dwóch pracownic odszkodowanie za nieopłacone godziny nadliczbowe i za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych w latach 2015-17.

Jest to kolejna sprawa, w której Sąd przychylił się do żądań pracowników sieci. Prawnicy POLOmarketu starali się dowodzić, że nadgodziny były świadczone na zasadzie "grzecznościowej" i z tego powodu nie powinny być rzekomo opłacane. We wrześniu 2018 r. informowaliśmy o podobnym wyroku dotyczącym innego byłego pracownika sieci.

Tagged:  •  

Jak informowaliśmy poprzednio, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał wyrok nakazujący POLOmarketowi zapłatę Rafałowi, członkowi ZSP, wynagrodzenia za pracę w ponadnormatywnym czasie pracy i odszkodowania za przewożenie towarów samochodem prywatnym. Podawaliśmy też fragmenty uzasadnienia.

W dniu 29 października b.r. POLOmarket (występując pod kryptonimem H500 G560) złożył apelację od wyroku.

Strona apelująca zarzuciła sądowi "błąd w ustaleniach faktycznych", polegający na:

"przyjęciu, iż sporadyczne używanie przez powoda swojego samochodu prywatnego do przewożenia mięsa z jednego sklepu pozwanej do drugiego wypełniło przesłanki świadczenia pracy na rzecz pozwanej, za której wykonanie pozwana nie wypłaciła powodowi należnej kwoty wynagrodzenia, podczas gdy przejazdy powoda na opisanym odcinku miały charakter inydentalny oraz odbywały się na zasadzie nieodpłatnej grzecznościowej uprzejmości"

Spółka stara się ponadto podważać fakt, że zignorowała niepełnosprawność byłego pracowika, narzucając mu tym samym harmonogram pracy właściwy dla osób pełnosprawnych. Zdaniem POLOmarketu, to "uzasadnione jest ochroną prywatności i danych wrażliwych samego pracownika, który może nie wyrażać woli bycia traktowanym w nowym miejscu pracy jako osoba niepełnosprawna".

Z obrazu tworzonego przez prawników POLOmarketu dowiadujemy się więc, że praca w nadgodzinach jest "grzecznościowa", a brak uprawnień pracowniczych wynikających ze statusu niepełnosprawnego wynika z "ochrony danych wrażliwych".

Związek Syndykalistów Polski wspiera Rafała we wszystkich jego sprawach przeciw sieci marketów.

Tagged:  •  

W 2017 r., POLOmarket wytoczył przeciw Rafałowi ze Związku Syndykalistów Polski, byłemu pracownikowi jednego ze sklepów należących do sieci, sprawę karną o "pomówienie". Rzekomym pomówieniem miało być informowanie w środkach masowego komunikowania, Polskim Radio Program 3, Gazecie Wyborczej i na stronie ZSP m.in. o darmowych nadgodzinach i innych nadużyciach wobec pracowników, które miały miejsce w markecie.

W dniu 27 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy umorzył postępowanie karne i obciążył spółkę kosztami postępowania.

Sąd stwierdził m.in.:

"Z bardzo obszernej i w miarę szczegółowej relacji oskarżonego wynika w sposób jednoznaczny, w jaki sposób były przestrzegane prawa pracownicze w sklepie sieci POLOmarket w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 410 w okresie, gdy był tam zatrudniony. [...] Kierowniczka sklepu E.K. wiedziała o tym, iż był on osobą niepełnosprawną, pomimo tego nie poinformowała o tym kadr [...] nadto nie przesłała tam zaświadczenia o niepełnosprawności, które otrzymała od oskarżonego."

Tagged:  •    •  

W dniu 24 września b.r. informowaliśmy o wygranej Rafała, członka Związku Syndykalistów Polski, z siecią marketów POLOmarket. Dziś chcieliśmy przedstawić więcej szczegółów dotyczących orzeczenia sądu.

Sąd zasądził na rzecz Rafała wynagrodzenie za pracę w ponadnormatywnym czasie pracy i odszkodowanie za przewożenie towarów samochodem prywatnym.

Sąd nie dał wiary zeznaniom kierowniczki sklepu, która twierdziła, że Rafał nie przedstawił jej orzeczenia o niepełnosprawności przy zatrudnianiu. Orzeczenie to zostało "zagubione" przez pracodawcę. Jak zauważył sąd, "takie postępowanie wobec pracowników niepełnosprawnych było normą. Orzeczenie o niepełnosprawności Z.S. również gdzieś zaginęło i dopiero po jakimś czasie z inicjatywy pracownika w końcu dotarło do kadr. Stosowanie nieprawidłowych norm pracy wobec niepełnosprawnych miało również miejsce wobec A.M. pracującej w takim samym systemie jak powód pomimo niepełnosprawności."

Tagged:  •  
Image: 
rafalpolo2.png

ZSP is very happy to announce some new, important victories in the struggle at PoloMarket, which is in its second year. First, our Rafal has won significant compensation for overtime pay. The supermarket, like many in Poland, used different methods to force more time from workers. In Rafal's case, they included not giving him breaks and failing to take into account limits which should apply to persons with disabilities.

Prior to this, several other workers from our union received overtime payments as well. Rafal's case is important because it also stresses the rights of workers with disabilities and shows that they can fight back. We point out that this category of workers is often abused by bosses who assume that, due to their precarious position, they will not be able to fight back. But as in several other struggles concerning more than 50 our of members, we have been able to show this is not the case.

PoloMarket, in truly despicable fashion, responded to the worker's initial claims by trying to bring a criminal case against Rafal. Later, they brought 2 more cases against 8 people for supposed „crimes” committed during a visit to their headquarters to demand compensation for a worker who was unfairly dismissed – despite the fact that they admitted she was right and paid the compensation. We are also happy to announce that all 3 cases have been won.

Such bullshit attempts to criminalize workers' action is just part of the normal pattern of harrassment which is often unfortunately supported by the courts and government institutions in Poland. Court cases can last for years, causing major inconvenience for workers, in addition to lost work time and other costs. Employers count on this to discourage and intimidate workers. However, ZSP has showed, once again, that we will not be intimidated and we can win.

The struggle against the violation of workers' rights continues, as do our organizing efforts and claims against the market. We expect more and more workers to get what they were cheated out of by the chain.

We thank everybody who showed their support in these cases.

Tagged:  •  
Image: 
rafalsmall.jpg

Dziś w sądzie w Bydgoszczy zapadł wyrok dotyczący sprawy wytoczonej przez Rafała, członka Związku Syndykalistów Polski, byłego pracownika sieci POLOmarket.

Pozew dotyczył niewypłaconego wynagrodzenia za nadgodziny, braku przerw w pracy i narzucania obowiązku przewożenia mięsa prywatnym samochodem. Pracodawca nie uwzględnił też w kalkulacji wynagrodzenia faktu, że pracownik jest niepełnosprawny, a więc przysługuje mu krótszy czas pracy i wynagrodzenie za dodatkowe przepracowane godziny.

Po trwającej 15 miesięcy sprawie sąd uznał większość roszczeń Rafała i nakazał POLOmarketowi zapłatę dużego odszkodowania. Rafał jest bardzo zadowolony z efektu sprawy. Serdecznie gratulujemy! To zwycięstwo jest szalenie ważne dla innych pracowników i byłych pracowników POLOmarketu. Dzięki niemu nie ma już wątpliwości, że działania POLOmarketu nie były prawidłowe i że pracownicy mają prawo domagać się należnej im zapłaty za nadgodziny.

Kolejne sprawy są w toku. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Tagged:  •  
Image: 
wygrana-polo.jpg

W dniu 5 lipca sąd w Inowrocławiu umorzył sprawę karną wytoczoną przez POLOmarket przeciw działaczom Związku Syndykalistów Polski. Aktywiści byli oskarżeni o "wtargnięcie" na teren biura supermarketu POLOmarket w Giebni w województwie Kujawsko-Pomorskim.

Za pretekst do sprawy przeciw ósemce oskarżonych posłużyła zeszłoroczna wizyta w głównej siedzibie POLOmarketu w Giebni. Ta wizyta została umówiona z kierownictwem przedsiębiorstwa i dotyczyła niesłusznego zwolnienia jednej z pracownic.

Negocjacje, które miały miejsce w Giebni doprowadziły ostatecznie do podpisania w dniu 15 marca 2017 r. porozumienia między byłym pracodawcą a pracownicą. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Tagged:  •  
Image: 
dosc-wyzysku-small.jpg

POLOmarket stara się poddać represjom byłych pracowników walczących o zaległe wynagrodzenia.

W dniu 8 marca odbył się pierwszy proces karny ósemki oskarżonych przez POLOmarket (tzw. sprawa POLO8). W odwecie za zorganizowanie protestów przeciw złym warunkom pracy w sieci supermarketów POLOmarket zarzucono im zmyślone wykroczenia. Prawniczka supermarketu przedstawiła jako "dowód w sprawie" informację na temat dalszych protestów planowanych przeciwko sieci. Protesty zostały zalegalizowane, ale w oczach pani prawnik najwyraźniej są przestępstwem, a nakłanianie pracowników do upominania się o swoje prawa jest rzekomo naruszeniem tajemnych kodeksów znanych tylko prawnikom POLO.

Tagged:  •  
Image: 
POLOmarket.-Protest-w-sprawie-warunkow-pracy-2.jpg

El 18 de febrero de 2017, el primero en lo que serían muchas protestas se llevó a cabo frente a Polomarket en Bydgoszcz. En el transcurso del año, la cadena de supermercados fue presionada para cambiar sus prácticas. La respuesta de la empresa ha sido intentos repetidos de criminalizar a los trabajadores.

Tiempo extra no pagado. Firmas falsificadas en hojas de tiempo. Negar a los trabajadores una pausa. Violaciones de salud y seguridad. Los trabajadores de diferentes supermercados de Polomarket en Polonia tienen reclamaciones similares. Cuando los trabajadores y ex trabajadores de Bydgoszcz comenzaron la campaña hace un año, la cadena inmediatamente afirmó que quería resolver los problemas. En cambio, inició un caso criminal contra uno de los trabajadores y ha estado tratando de disuadir a otros con numerosos intentos de hacer que personas sean acusadas de cargos sin sentido, como bloquear el tráfico en su estacionamiento. La represión no funciona y cada vez salen más trabajadores para exponer los problemas en el mercado.

Al principio, la cadena decidió pagar una indemnización a una mujer que había sido despedida injustamente. Esta fue una victoria concreta para la acción directa. Sin embargo, el sindicato estaba luchando por algo más que esto: el fin de las horas extras no pagadas y los pagos a aquellos que habían sido obligados a trabajar sin compensación. El derecho a descansos y vacaciones. Todas estas cosas están garantizadas en la ley laboral. Sin embargo, algunas cadenas de supermercados hacen trampas donde pueden, con la esperanza de que los trabajadores tengan miedo de levantar la voz o de organizarse.

Cosas similares sucedieron unos años antes, cuando los trabajadores decidieron organizarse en los supermercados Dino. La cadena también se vio obligada a realizar mejoras luego de que sus prácticas salieran a la luz. Ahora los trabajadores decidieron organizarse en Polo.

A medida que avanzaba la campaña, salieron a la luz muchas cosas. Como Polo había intentado reprimir a uno de los trabajadores al denunciar una calumnia criminal, los trabajadores han tenido que defender lo que dijeron en el tribunal, donde otros han venido a decir la verdad sobre las condiciones de trabajo. Además, las inspecciones laborales en numerosos lugares han confirmado el lado de los trabajadores de la historia.

Cada mes, más trabajadores deciden tomar medidas contra el supermercado. Varios ya han ganado pagos de horas extras.

El conjunto de ZSP se enorgullece de que los trabajadores no se hayan rendido, a pesar del tiempo difícil que enfrentan. Creemos que pueden tomarse como un ejemplo de enfrentarse a los jefes intimidantes, una práctica que es demasiado común, especialmente contra los trabajadores en el extremo inferior de la escala salarial. También se debe mencionar que muchos de los trabajadores son personas con discapacidades, una categoría de trabajadores particularmente explotada en este país. Una y otra vez, estos trabajadores se han organizado en ZSP y han demostrado que tienen derechos y los defenderán.

¡Solidaridad con los trabajadores!
¡No a la explotación!
¡Polo paga lo que debes!

Tagged:  •  
Image: 
pololarg.jpg

On February 18, 2017, the first in what would be many protests was held in front of Polomarket in Bydgoszcz. Over the course of the year, the supermarket chain has come under pressure to clean up its act. The firm's response has been repeated attempts to criminalize the protesters.

Unpaid overtime. Falsified signatures on time sheets. Denying workers breaks. Health and safety violations. Workers from different Polomarket supermarkets around Poland have all come with similar claims. When workers and former workers in Bydgoszcz started the campaign one year ago today, the chain immediately claimed it wanted to resolve the problems. Instead, it initiated a criminal case against one of the workers and has been trying to dissuade other protesters with numerous attempts to get people charged with nonsense charges such as blocking the traffic in their parking lot. The repression isn't working and more and more workers are coming out to expose the problems in the market.

Subskrybuj zawartość