Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

ZSP zostało członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników
Tagged:  •  

W dniach 4-6 grudnia odbył się w Brazylii XXIV Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników (IWA-AIT). Kongres anarchosyndykalistycznej międzynarodówki odbył się, w tym kraju po raz pierwszy, w mieście Porto Alegre.

Na kongresie podjęto decyzje na temat różnych kwestii wewnętrznych, oraz dotyczących kampanii bieżących i planowanych. Delegaci postanowili nasilić kampanię przeciw represjonowaniu anarchosyndykalistów z serbskiej sekcji MSP - ASI oraz udzielić wsparcia członkom organizacji, którzy są nadal na wolności. ASI zorganizuje w tym roku międzynarodowy obóz MSP w Chorwacji. CNT ogłosiło, że także organizuje swój obóz w Hiszpanii. Oprócz tego, omówiono szereg akcji, m.in. przeciw pracy tymczasowej oraz kwestię przeprowadzenia konferencji na temat niepewnego zatrudnienia.

MSP wyraziło także swoje wsparcie dla rozwoju ruchu anarchosyndykalistycznego w Ameryce Łacińskiej. Lokalna sekcja MSP, COB (Brazylijska Federacja Pracownicza), która oprócz zjazdu zorganizowała różne wykłady, dyskusje oraz imprezy kulturalne, wyjaśniła, że sytuacja pracowników w Brazylii jest bardzo zła, a represje dotykają niezależnych ruchów pracowniczych oraz anarchistów. MSP postanowiło też wesprzeć finansowo bibliotekę i centrum edukacyjne, które zamierza otworzyć COB.

Na kongresie przeprowadzono kilka zmian w składzie MSP. Przyjęta została nowa sekcja MSP - polski Związek Syndykalistów Polski.

Kongres należy uznać za udany, choć pojawiło się zbyt wiele tematów i trzeba było znacznie przedłużyć czas trwania kongresu. Atmosfera była bardzo pozytywna, pomimo poważnego problemu dotyczącego sytuacji serbskich aktywistów, którzy mogą zostać zmuszeni stawić czoła m.in. z delegalizacji swojej organizacji, oraz uznaniem jej za "terrorystyczną", co będzie miało także skutki dla innych sekcji MSP. Wszyscy postanowili przystąpić do kampanii wsparcia i kontynuować walkę przeciw władzy i kapitałowi.

Następny Kongres międzynarodówki odbędzie się w Hiszpanii. Sekretariat MSP obejmuje sekcja norweska - NSF.