Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

ZSP sa angažuje v protestoch proti rušeniu škôl a rozpočtovým škrtom
Tagged:
Image: 
niedlaciecratusz.png

Členovia ZSP, žiaci, učitelia a rodičia protestovali 2. februára počas zasadania mestského zastupiteľstva proti rušeniu škôl vo Varšave. Zasadanie muselo byť niekoľkokrát prerušené, no poslanci nakoniec rušenie odklepli - o tretej hodine ráno. Na území celého Poľska sa má zatvoriť až 800 škôl. ZSP prišli s návrhom radikalizovať protesty.

Prvým krokom bolo 18. februára otvorené stretnutie obyvateľov varšavskej štvrte Praga s cieľom pripraviť spoločný postup protestov. Stretnutia sa zúčastnili rodičia a starí rodičia žiakov, učitelia, miestni obyvatelia a členovia ZSP.

Všetci zúčastnení vyjadrili obavy z prijatých opatrení. Rodičia a starí rodičia sa obávajú kvality vzdelávania a jeho dostupnosti v budúcnosti, keďže budú mať obmedzený prístup k štátnym školám (kvôli vzdialenosti zlúčených škôl a dochádzaniu) a na súkromné vzdelávanie nemajú dosť peňazí. Poukázalo sa aj na rozpredávanie štátnych škôl súkromným vlastníkom za zlomok reálnej ceny.

Učitelia majú obavy z dôsledkov rušenia škôl a spájania tried. Nevedia, či im niekto ponúkne nové miesta v okolí. Mnohí sa obávajú, že ich budú tlačiť do prijatia pozícií vo vzdialených mestách, a ak odmietnu, budú prepustení. Učitelia hovorili o momentálnej situácii v poľských školách. Niektoré z doteraz štandardných mzdových položiek sa zmenili na bonusy a prideľujú sa bez jasných kritérií. Oficiálne sa tvrdí, že ide o motivačné opatrenia, no v skutočnosti ide o škrty na výplatách tisícok zamestnancov.

Aktivisti ZSP a hnutia nájomníkov tiež zdôraznili, že je nevyhnutné, aby sa ľudia postihnutí vládnymi opatreniami spájali a navzájom podporovali v sporoch, ktoré vedú. Z diskusie bolo zrejmé, že ľudia často bojujú iba za seba a nevšímajú si širšie problémy. Prítomní vyjadrili nádej, že by mohlo dôjsť k prepájaniu rozličných spoločenských tém, čo by posilnilo všetky hnutia, ktoré sa v nich angažujú.

Výsledkom stretnutia bol spoločný plán kontaktovať ohľadom týchto problémov viac ľudí, pokračovať v protestoch pred mestským zastupiteľstvom a podporiť protestné aktivity rodičov, učiteľov a žiakov.

Tieto a ďalšie problémy by mali byť témou demonštrácie s názvom „Spoločný deň hnevu“, ktorú na 31. marca zvolali ZSP.

www.priamaakcia.sk