Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

X Warszawska Manifa
Tagged:

"Każda ekipa - ta sama lipa!" - to hasło tegorocznej X Manify, która przeszła ulicami Warszawy. W manifestacji wzięło udział 5-6 tys. osób, w tym także osoby ze Związku Syndykalistów Polski. W manifestacji uczestniczyli ludzie w różnym wieku, różnej płci, rodziny z dziećmi. Uczestnicy Manify przypominali swoje postulaty, m.in. dostępu do świadczeń zdrowotnych, m.in. bezpłatnego znieczulenia przy porodzie, refundowanego zapłodnienia in vitro, równego traktowania kobiet i mężczyzn i rozdziału państwa od Kościoła.

W Manifie także uczestniczył blok radykalny, czyli anarchiści ze Stowarzyszenia "Wolność, Równość Solidarność", ZSP oraz inne osoby nierzeszone. Szli za transparentem z napisem "Ani Patriarchat, Ani Kapitalizm".

Przed Sejmem uczestnicy manifestacji napotkali kontrmanifestację Młodzieży Wszechpolskiej. Niestety po zakończeniu demonstracji doszło do zatrzymania 5 osób z bloku radykalnego.

Po demonstracji w warszawskim Infoszopie można było obejrzeć wernisaż radykalnych kobiet z grupy Ścięta Głowa Marii Antoniny poświęcony kryzysowi.