Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Strajk w szpitalu w Wyszkowie
Image: 
strajk-pielegniarek.jpg

Aktualizacja: 7 pielęgniarek zwolnionych przed strajkiem, oraz kolejnych 25, które otrzymały zwolnienia dyscyplinarne w trakcie strajku, zostały przywrócone do pracy! Strajk zakończył się po niespełna tygodniu anulowaniem zwolnień i wynegocjowaniem podwyżki. Gratulujemy!

W dniu o 15 czerwca rano, w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, pielęgniarki zrzeszone w Związku Zawodowym Pielęgniarek Anestezjologicznych podjęły akcję strajkową. Pielęgniarki podpisywały się na listach i pozostawały w gotowości w nagłych przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji, ale w pozostałym zakresie powstrzymywały się od pracy. W strajku uczestniczyło około 130 pielęgniarek.

Związek Pielęgniarek Anestezjologicznych od wielu miesięcy prowadzi spór zbiorowy i przeprowadził referendum strajkowe, w którym 88% uczestniczących opowiedziało się za przeprowadzeniem strajku. Mimo spełnienia wszelkich formalności, dyrekcja uznała strajk za nielegalny i zwolniła dyscyplinarnie 7 przedstawicielek związku, za sam zamiar przeprowadzenia strajku, mimo trwania procedury sporu zbiorowego. Dyrekcja próbowała wszelkimi sposobami zniechęcić pracownice do podjęcia strajku - jednak bez skutku.

Strajkujące pielęgniarki domagają się m.in. przywrócenia do pracy swoich zwolnionych koleżanek, zmiany wprowadzonego bez konsultacji ze związkami zawodowymi niekorzystnego regulaminu wynagradzania, wypłacenia wyrównania z tytułu nieprawidłowych odliczeń od wynagrodzenia, oraz podwyżki płac pielęgniarek i położnych w ramach wzrostu kontraktu z NFZ.

Mimo gróźb dyrekcji, nikt z biorących udział w strajku nie został dziś zwolniony dyscyplinarnie, a na jutrzejszy dzień planowane są rozmowy z przedstawicielami władz samorządowych.

Związki zrzeszone w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Pracowników wysłały faksy protestacyjne do dyrekcji szpitala. Członkowie ZSP-ZW wsparli na miejscu strajkujących.