Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Relacja z konferencji "Proces Boloński: Dostosowywanie edukacji do wymogów kapitału"
Tagged:

W sobotę 6 czerwca, w warszawskim klubie Ufa przy al. Solidarności 82, odbyła się konferencja pt. „Proces Boloński - Dostosowywanie edukacji do wymogów kapitału”. Tematem konferencji były reformy systemu edukacji, przeprowadzane w krajach należących do Rady Europy pod zbiorczym hasłem „Proces Boloński”.

Zakres zmian, narzucanych uniwersytetom w ustawodawstwie poszczególnych krajów, dotyczy dziedziny finansowania, zarządzania, a nawet programów nauczania. Zmiany polegają przede wszystkim na przedefiniowaniu uniwersytetu jako „przedsiębiorstwa” mającego przede wszystkim przynosić zysk, zarządzanego przez managerów, a nie personel naukowy, ukierunkowanego wyłącznie na przekazywanie instrumentalnej wiedzy potrzebnej do wykonywania zawodu. Przedsiębiorstwami stają się nie tylko uniwersytety, ale również poszczególne wydziały, które stają się konkurentami o środki z publicznych i prywatnych fundacji. Zakończenie procesu zostało wyznaczone na 2010 r.

Tutaj znajdziesz prezentację opisującą Proces Boloński.

Po prezentacji ogólnych założeń Procesu Bolońskiego przez członków ZSP, nastąpiły bardzo ciekawe wystąpienia dwóch grup aktywistów: grupy "Odzyskaj swoja edukacje" z Wrocławia, oraz Otwartego Komitetu Uwalniania Przestrzeni Édukacyjnych (OKUPÉ) z Gdańska.

Grupa „Odzyskaj swoją edukację” (jak twierdzą aktywiści grupy – nazwa grupy została wymyślona przez media) mówią o sobie tak: "Grupa działa na rzecz edukacji bezpłatnej, uczelni, która nie jest masową fabryką dyplomów i na rzecz uwolnienia programu nauczania od dyktatu wyimaginowanych potrzeb rynku”. Inspiracją dla ich działań były masowe protesty studentów w Europie, a zwłaszcza wysoki poziom świadomości klasowej wśród studentów w niektórych krajach. W ramach działań zmierzających do zwiększenia świadomości, grupa zorganizowała happeningi i punkty informacyjne na ulicach Wrocławia. Poruszane tematy, takie jak płatne studia, służyły do wzbudzenia zainteresowania szerszymi kwestiami dotyczącymi podziałów klasowych w kapitalizmie. Zwrócono uwagę na rozpowszechnioną postawę bierności wśród studentów, która utrudnia przebijanie się przez grubą warstwę dominującej ideologii towaru.

Magdalena Prusinowska i Piotr Kowzan z Otwartego Komitetu Uwalniania Przestrzeni Édukacyjnych przedstawili prezentację pt. „Nowy Wspaniały Uniwersytet - Rozpoznanie Poprzez Walkę”, dotyczącą historii działań grupy, m.in. walki z grodzeniem przestrzeni publicznej przez władze Uniwersytetu Gdańskiego i wszechobecną inwigilacją kamer monitoringu. Opisano zjawiska takie, jak instalowane w ramach prowokacji artystycznej fałszywe kamery w niespodziewanych miejscach (np. toaletach), czy zamykanie bram przez nieznanych sprawców podczas „imprez otwartych” uniwersytetu. Dość ciekawe było zestawienie różnic mentalnych pomiędzy studentami „płatnymi” oraz „bezpłatnymi”, środowiskiem doktorantów (deprecjonowanym przez system boloński i generującym więcej niezadowolonych) ze środowiskiem studentów, które jest dość konformistyczne. Zwrócono też uwagę na to, że w krajach, w których masowa mobilność akademicka nie była niczym nowym, Proces Boloński kojarzy się głównie z wprowadzaniem opłat za studia. Tam, gdzie odpłatność za edukację wprowadzono wcześniej - Proces Boloński skojarzył się z możliwością wyjazdów.

Członkowie ZSP przedstawili następnie historię protestów studenckich we Francji, Hiszpanii, Chorwacji, Serbii, Włoszech, Chile i Wenezueli. Uczestniczka konferencji przekazała też bardzo świeże informacje o protestach studentów przeciw nieformalnym i ukrytym płatnościom za studnia, które miały miejsce na Ukrainie.

Prezentacja o Francji | Prezentacja o Hiszpanii

Na koniec konferencji odbyła się dyskusja filozoficzna pt. „Edukacja – Opium dla intelektualistów” prowadzona przez Oskara Szwabowskiego, stanowiąca kontrapunkt dla dyskusji o zmianach w edukacji, w oparciu o krytykę tradycyjnego modelu edukacyjnego powielającego podziały klasowe (Bourdieu), która rozwinęła się w kierunku możliwości stworzenia modelu edukacji przełamującej instytucjonalizację i podziały merytokratyczne (Illich, Ferrer). Jak stwierdzono, krytyka komercjalizacji i instrumentalizacji edukacji nie musi oznaczać poparcia dla hierarchicznej, burżuazyjnej hierarchii akademickiej. Tekst, który stanowił podstawę do dyskusji: Edukacja: opium dla intelektualistów

W konferencji uczestniczyli zarówno studenci kierunków humanistycznych, jak i politechniki, licealiści, wykładowcy, doktoranci, oraz osoby odrzucające z wyboru zinstytucjonalizowaną edukację.

W opinii uczestników, konferencja może zaowocować nawiązaniem wspólnych działań, a najbliższą okazją ku temu może być 10 rocznica podpisania Deklaracji Bolońskiej, 19 czerwca. Z tej okazji, w Niemczech odbędą się strajki studenckie, którym towarzyszyć będą wydarzenia informacyjne we Wrocławiu i Warszawie.

http://okupe.blogspot.com
http://odzyskajedukacje.wordpress.com
http://procesbolonski.blogspot.com
http://zsp.net.pl