Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Przeciw wojnie!
Tagged:  •  

Ponad miesiąc temu wybuchła wojna. Nie jest to konflikt równoważnych sił - wyraźnie widać kto jest imperialistycznym agresorem i zagraża życiu ludności - tak mieszkańców Ukrainy, jak i życiu tysięcy rosyjskich poborowych wysłanych na wojnę w interesach władzy i oligarchii. Nie akceptujemy żadnych usprawiedliwień dla tej wojny, na której klasa pracująca - zarówno w Rosji, jak i w Ukrainie może tylko stracić.

Reakcją na imperializm Rosji i interesy jej oligarchicznych elit, brutalne bombardowanie ludności cywilnej i wojnę na wyniszczenie, był wzrost nastrojów nacjonalistycznych i militarystycznych. Lękając się o swoje życie i bezpieczeństwo, wielu zapomina o zbrodniach imperializmu, byle tylko był to ten "nasz" imperializm. Wielu gotowych jest zaakceptować obecność neonazistów, o ile są to "nasi" neonaziści. O ile taka trwoga jest zrozumiała - jej skutkiem może być tylko wzmocnienie nastrojów pro-wojennych i trwałe wzmocnienie autorytaryzmu władz, co będzie mieć katastrofalne skutki dla klasy pracującej.

W ostatecznym rachunku, niszczenie miast, domów i zakładów pracy, milionowe migracje uchodźców są tylko zyskiem dla spółek akcyjnych produkujących pociski i dla kapitalistów pragnących wykorzystać nagły napływ zdesperowanych pracowników, gotowych harować na każdych warunkach.

Sprzeciwiając się wojnie, stoimy po stronie pracowników - niezależnie od ich narodowości - w ich walce o godne życie w bezpieczeństwie i bez wyzysku.

Związek Syndykalistów Polski - Związek Wielobranżowy, Warszawa