Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Postulaty pracowników Poczty
Tagged:  •    •    •  

1. Podwyżka wynagrodzenia o 1000 zł brutto dla pracowników eksploatacji;

2. Przywrócenie do pracy zwolnionych dyscyplinarnie za udział w protestach w 2017 roku: Rafała Czerskiego z Wołomina i Zbigniewa Trochimiaka z Wrocławia;

3. Reorganizacja i zmniejszenie rejonów dla służby doręczeń;

4. Prawidłowa ewidencji nadgodzin. Pracownicy służby doręczeń pracujący na rejonach, które wykazują obciążenie ponad 100% powinni mieć wypłacane nadgodziny;

5. Usunięcie z zakresu obowiązków w umowie o pracę sprzedaży artykułów handlowych i zaprzestania wywierania presji na pracownikach w celu zakupu towarów z własnych pieniędzy;

6. Usunięcia z zakresu obowiązków w umowie o pracę noszenia przez służbę doręczeń druków bezadresowych. Powinny być one w zakresie czynności dodatkowych dla osób chętnych i dodatkowo płatne;

7. Przestrzeganie regulaminu w zakresie nie wpisywania listów poleconych przez listonoszy, tylko przez odpowiednie do tego zatrudnione osoby;

8. Wypłacenie premii za okres świąteczno-noworoczny za 2017 rok (400 złotych brutto) oraz 2018 rok (400 złotych brutto) na każdego pracownika eksploatacji zatrudnionego w tym okresie;

9. Zakaz organizowania wigilii i imprez integracyjnych dla kierownictwa, dyrektorów, naczelników ze środków Funduszu Socjalnego;

10. Bony żywnościowe wypłacane przez cały rok dla listonoszy i listonoszek - wspólna stawka 10 zł. W przypadku “rozbiórek” podczas których listonosze wykonują dodatkową pracę, bony z rejonu “rozbieranego” mają trafiać do pracowników wykonujących “rozbiórkę”.

11. Przesyłki polecone zaliczające się do kategorii gabarytu B (nie mieszczące się do skrzynki pocztowej) mogą być awizowane od razu na urzędzie, a listonosze nie mogą być zmuszani do ich doręczania;

12. Zatrudnianie dodatkowych osób w okresie wakacyjnym w celu zabezpieczenia obsady;

13. Pracownik, który przeprowadza szkolenie nowo zatrudnionych osób na Poczcie otrzymuje 100 zł brutto premii za każdy dzień szkolenia;

14. Zachowanie Jubileuszówki, która ma być zabrana w 2020 roku.

Listonosze Polska