Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Pikieta solidarnościowa pod główną siedzibą Roche
Tagged:
Image: 
rochebaz.png

W dniu 8 marca, w Bazylei w Szwajcarii, pod główną siedzibą międzynarodowej korporacji farmaceutycznej Roche odbyła się pikieta solidarnościowa z pracownikiem Roche Polska, który został zwolniony za działalność społeczną. Pikietę zorganizowała FAU Bern. W akcji uczestniczyli również członkowie Związku Syndykalistów Polski, w tym zwolniony pracownik.

Protestujący domagali się uznania prawa do płatnych urlopów i zwolnień chorobowych dla pracowników Roche Polska, oraz zaprzestania praktyki stosowania fikcyjnego samozatrudnienia przez firmę, co ma na celu pozbawienie części pracowników okresów wypowiedzenia i innych praw gwarantowanych przez Kodeks Pracy. Przypomniano również, że właśnie w biurze w Bazylei podjęto bezpodstawną decyzję o zwolnieniu pracownika w warszawskim biurze.

Firma wyparła się odpowiedzialności za dwuletni okres faktycznego stosunku pracy i twierdzi, iż pracownik „jedynie z własnej woli przebywał w biurze 8 godzin dziennie” i że „mógł brać urlop bez pozwolenia przełożonych”, itp... Te twierdzenia rozmijają się oczywiście z codzienną praktyką, gdzie faktycznie nie ma żadnej różnicy pomiędzy pracownikami na umowach stałych, a pracownikami na fikcyjnym samozatrudnieniu.

Pracownicy firmy Roche chętnie brali ulotki wchodząc i wychodząc z biura i zatrzymywali się by porozmawiać z protestującymi o szczegółach sprawy.