Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Oświadczenie ZSP ws. okupacji budynku Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej
Tagged:  •  

Po wielu miesiącach dyskusji i wahań nareszcie pocztowcy ruszyli do frontalnego starcia o godne zarobki i życie rozpoczynając okupację siedziby dyrekcji generalnej Poczty Polskiej. Związek Syndykalistów Polski próbował także brać udział we wspomnianej dyskusji. Z inicjatywy ZSP powstało m.in. forum oraz strona internetowa pracowników Poczty Polskiej, na której kilkaset osób w głosowaniu opowiedziało się za natychmiastowym strajkiem. Wolę pracowników potwierdził także wynik głosowania w referendum strajkowym w którym 86 proc. pracowników opowiedziało się za strajkiem.

W pełni popieramy walkę pocztowców i solidaryzujemy się z ich postulatami. Wyrażamy także nadzieję, że tym razem pocztowcy nie oddadzą pola zbyt łatwo i doprowadzą nie tylko do realnych podwyżek, zmniejszenia obciążenia i poprawy warunków pracy, ale także spróbują wpłynąć na reformę biurokratycznego molocha, jakim jest Poczta Polska. Idealnym rozwiązaniem byłoby podjęcie próby przejęcia przez pracowników bezpośredniego zarządzania firmą za pomocą zgromadzeń pracowniczych, gdzie każdy miałby jeden głos oraz przy pomocy odwoływalnych i związanych pisemnymi mandatami delegatów tychże zgromadzeń. To szeregowi pracownicy najlepiej wiedzą czego potrzebuje Poczta, bo spotykają sie z klientami i codziennymi problemami firmy, dlatego naszym zdaniem to nie biurokraci, ale zwykli pracownicy powinni mieć decydujący głos w sprawach firmy i bezpośrednio wpływać na kierunek jej rozwoju.

Teraz nie czas na dyskusje, ale na walkę. Rozmowy z zarządem można prowadzić wyłącznie z pozycji siły – słabych nikt nie słucha. A tylko stając do walki razem jesteśmy silni. Do boju pocztowcy! Nie lękajcie się!

Związek Syndykalistów Polski
9 maja 2007

http://www.poczta-polska.zsp.net.pl
http://zsp.net.pl

Związek Syndykalistów Polski zrzesza osoby z różnych związków zawodowych oraz nieuzwiązkowione. ZSP propaguje praktyczne rozwiązania opierające się na demokracji bezpośredniej i samorządności pracowniczej, na których powinien opierać się nowoczesny ruch pracowniczy. Związek Syndykalistów Polski jest także organizacją dążącą do zastąpienia społeczeństwa opierającego się na wyzysku oraz hierarchii, społeczeństwem równych i wolnych jednostek. Syndykaliści nie dążą do przejęcia władzy politycznej. Chcą, aby władzę nad swoim życiem odzyskał każdy z nas i odebrał ją z rąk polityków i kapitalistów. Organizowanie się, czy to w związki zawodowe, czy grupy nieformalne jest środkiem do tego celu.