Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Wsparcie dla hiszpańskich pracowników
Tagged:  •  
Image: 
mejordefensa.jpg

Wyjdź na ulice, by odeprzeć atak na prawa pracownicze. Zmierzaj w kierunku strajku generalnego!

Atak wymierzony w prawa pracownicze nasila się na całym świecie. W całej Europie Zachodniej wprowadzane są ustawy niekorzystne dla pracowników, zmniejszane są pensje i ludziom pracy narzucane są kolejne cięcia socjalne. Dla elit, jest to kolejny sposób, by przejąć kontrolę nad jeszcze większą częścią zasobów, zwiększyć zyski i akumulować jeszcze więcej bogactwa. W czasie, gdy społeczeństwo musi wysłuchiwać kazań na temat konieczności zaciskania pasa, pracodawcy i biurokraci wypychają sobie kabzę coraz większą ilością naszych pieniędzy.

Atak o podobnej skali musi spotkać się ze zdecydowanym oporem klasy pracującej.

Pracownicy nie mogą jednak zaufać związkom zawodowym głównego nurtu, gdyż te skompromitowały się współpracą z pracodawcami i z państwem i czerpią często finansowe korzyści z tej współpracy. Tylko prawdziwie radykalne związki, bezpośrednio kontrolowane przez swoich członków, w których nie ma etatów związkowych i dotacji państwowych, mogą stanowić realną siłę w walce.

W dniu 29 września, na ulice w Hiszpanii wyjdą różne organizacje społecznie i związki zawodowe poza głównego nurtu (to jest bez takich związków jak CCOO i UGT). Będzie to protest w obronie praw pracowniczych, poziomu życia i godności pracujących. Będzie to też znak, że pracownicy nie mają zamiaru poddawać się kontroli związków głównego nurtu, które zbyt wiele razy już sprzedały interesy pracowników.

Związek Syndykalistów Polski wspiera radykalną walkę prowadzoną przez pracowników i ich dążenia do strajku generalnego. Jest to najlepsza broń w walce z nędzą społeczną, narzucaną przez pracodawców i przez państwo.

Wyrażamy naszą solidarność z tymi, którzy dążą do bezterminowego strajku generalnego, zwłaszcza kolegom z CNT, radykalnego związku, w którym nie ma etatów związkowych, ani dotacji państwowych.