Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Nie dla podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat!
Tagged:
Image: 
67verygd.png

WALCZYMY O GODNE WARUNKI PRACY I GODNĄ EMERYTURĘ!

Rząd chce, by wiek emerytalny został podwyższony do 67 lat! Będziemy dłużej pracować, a mniej korzystać z owoców naszej pracy. Zgodnie z planami rządu, począwszy od 2013 r., każdego roku wiek emerytalny wydłużany będzie o 3 miesiące aż do momentu, kiedy na emeryturę przechodzić będziemy po osiągnięciu 67 roku życia.

Znowu się okazuje, że ludzie, którzy pracowali uczciwie przez całe życie, nic z tego nie mają.Powinni pracować jeszcze więcej i ponosić wszystkie koszty niegospodarności rządu i „kryzysów” spowodowane przez politykę władzy i korporacji.

Nic dziwnego, że rządy, które bawią się finansami publicznymi twierdzą, że nie ma pieniędzy dla emerytów. Pod koniec lat 90-tych mówiono nam, że jedynym sposobem, by uratować system emerytalny jest ograniczenie poziomu świadczeń oraz przekierowanie funduszy do prywatnego sektora. OFE pobierają wysokie składki, ale ich wyniki finansowe zależą od prowadzonych przez nie spekulacji. Korzyści dla przyszłych emerytów są, mówiąc oględnie, bardzo wątpliwe. Część tych opłat jednak idzie do kieszeni prywatnych firm, które zyskują na takim układzie. Teraz okazuje się, że chcą jeszcze dłużej spekulować naszymi pieniędzmi.

Związek Syndykalistów Polski, uważa że problem nie polega na tym, że za krótko pracujemy. Problem polega na czymś innym:

– złe użycie i marnotrawienie publicznych pieniędzy
– zła polityka społeczna (w Polsce i na całym świecie)
– zbyt niskie zarobki, co logicznie pociąga za sobą zbyt niskie emerytury
– duże bezrobocie oraz emigracja zarobkowa, co obniża ilość wpłat do funduszów emerytalnych
– zbyt częste wykorzystanie umów śmieciowych, co powoduje, że pracodawcy płacą tylko minimalne stawki do funduszu emerytalnego
– zbyt wiele fikcyjnego samozatrudnienia, również zaniżającego składki do funduszu emerytalnego
– brak kontroli społecznej nad wydawaniem publicznych pieniędzy

Mówimy głośno o tym ostatnim punkcie, gdyż uważamy, że rządy starają się ogłupić ludzi i korzystać z wyprodukowanego przez nich bogactwa, by zadbać jedynie o interesy elit. Wciąż powstają nowe, równie fałszywe jak poprzednie tłumaczenia, dlaczego nie ma pieniędzy, dlaczego należy prowadzić politykę, która nikomu nie odpowiada. Społeczeństwo nie ma możliwości, by sprawdzić prawdziwość danych na podstawie których są podejmowane decyzje. Dlatego konieczne jest, żeby obywatele mogli sami podejmować decyzję na podstawie publicznie dostępnych danych.

Dlatego zbieramy podpisy pod petycją o zwołaniu referendum w sprawie podnoszenia wieku emerytalnego i mówimy głośno NIE! Związki zawodowe i organizacje społeczne w całym kraju zbierają podpisy – Twój głos jest ważny!

DOMAGAMY SIĘ REFERENDUM W SPRAWIE PODNOSZENIA WIEKU EMERYTALNEGO

Jak to zrobimy? Najpierw trzeba zbierać odpowiednią liczbę podpisów w całej Polsce. Podpisując tu, jeszcze nie głosujesz, tylko popierasz wniosek o referendum. Bardzo prosimy, podpisz tylko JEDEN RAZ. Będą inne stoliki z petycją, ale to nie pomoże jeśli się podpiszesz dwa razy. Drugi podpis i tak będzie nieważny i spowoduje zaniżenie faktycznej liczby podpisów. Koniecznie musisz wypełnić czytelnie wszystkie rubryki w tabeli. Wpisz w odpowiednie miejsca swoje imię i nazwisko, adres, nr pesel, a w ostatniej rubryce podpisz się. Na formularzu jest ZAPROPONOWANE PYTANIE REFERENDALNE ale NIE MOŻESZ ODPOWIADAĆ na formularzu, tylko w czasie referendum. Na formularzu NIE MOŻESZ dokonywać żadnych skreśleń i dopisków, NIE PISZ TAK CZY NIE.

Jeśli chcesz zbierać podpisy u sąsiadów, zwróć nam formularze osobiście pod adresem Targowaj 22 (poniedziałek od 19-21, wtorek / czwartki od 17-19) lub do skrzynki na drzwiach lokalu, lub pocztą: Związek Syndykalistów Polski, ul. Targowa 22, 03-731 Warszawa.

CO JESZCZE MOŻESZ ZROBIĆ?

Jeśli nie zgadzasz się z antyspołeczną polityką rządu, zapraszamy na manifestację 31 marca. Jednym z tematów protestu będzie podnoszenia wieku emerytalnego... inne dotyczą innych cięć socjalnych, takich jak cięcia w szpitalach, edukacji, mieszkalnictwie, itd. Całe miasto powinno się pojawić, ponieważ to niezmiernie ważne – chodzi o naszą przyszłość i przyszłości naszych dzieci, która będzie bardzo niepewna jeśli nie zrobimy czegoś TERAZ!

Ulotka | Instrukcja | Formularz dla referendum