Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Mediacje w bielskim szpitalu psychiatrycznym zakończone fiaskiem
Image: 
bbiala-flaga.jpg

Sytuacja pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej od lat jest trudna. Ostatnie protesty miały miejsce wiosną 2015 r. Niestety od tego czasu ważne dla pracowników problemy nie zostały rozwiązane. W ciągu ostatniego roku związek zawodowy działający w SP ZOZ wyręczył dyrekcji listę postulatów do spełnienia, rozpoczynając nowy spór zbiorowy.

Kolejny, trzeci już etap sporu, z udziałem ministerialnego mediatora zakończył się fiaskiem. Nadal 8 z 21 postulatów pracowniczych nie zostało spełnionych, w tym postulat płacowy. W przypadku niespełnienia żądań załogi, ustawa o sporze zbiorowym otwiera drogę do przeprowadzenia strajku - czwartego etapu sporu zbiorowego.

O sprawie pisaliśmy już tutaj

Przez kolejne miesiące odbyło się kilka rokowań wewnątrzzakładowych z dyrekcją. Niestety zakończyły się one fiaskiem. W czerwcu 2016 roku pracodawca poinformował Ministra rodziny, pracy i polityki socjalnej o konieczności przeprowadzenia mediacji. Mediacje odbyły się w dniach: 14.07. 2016 i 19.07.2016. Nie zaowocowały jednak porozumieniem, w związku z czym sporządzony został protokół rozbieżności. (Dotychczas dyrekcja bielskiego szpitala nie zrealizowała 1. i 2. postulatów płacowych, oraz 1., 6., 9., 10., 13. i 17. postulatów dotyczących warunków pracy)

Uważamy, że aktualna sytuacja finansowa SP ZOZ pozwala na rozpoczęcie procesu uruchomienia podwyżek dla pracowników. ZOZ otrzymał kontrakt na 2016 r. w podobnej wysokości jak rok wcześniej. Ponadto z informacji dyrekcji wynika, że wyrobiono ok 100.000 zł nadwykonań do kontraktu. Dodatkowo od listopada 2015 dyrekcja otrzymuje środki na wynagrodzenia pielęgniarek na mocy Rozp. Ministra Zdrowia. Oczekujemy, że dyrekcja zacznie doceniać zaangażowanie i wkład pracowników w rozwój SPZOZ, a nie tylko skupiać się na planach modernizacyjnych i infrastrukturalnych. Do pomocy osobom chorym psychicznie potrzebni są przede wszystkim ludzie.

ZSP – Pracowników Służby Zdrowia/ZZPLPiU