Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Amazon
Tagged:  •  
Image: 
robotem.jpg

Niektórzy pracownicy magazynów Amazon są bardzo niezadowoleni z faktu, że wypracowali dużo godzin nocnych i w dni świąteczne w ostatnich przedświątecznych miesiącach i uważają, że nie zostali za tą pracę właściwie wynagrodzeni. Związek Syndykalistów Polski będzie starał się ustalić fakty i uregulować sytuację pracowników agencji Manpower, Adecco i Randstad. Jednak chcemy wszystkich pracowników ostrzec przed tym, jak może ich potraktować Amazon i agencje pracy.

Możliwe jest, że firma wcale nie zamierza zapłacić za nadgodziny. A agencje tymczasowe także Was o tym nie poinformują. Zarówno Amazon, jak i agencje chcą przedstawić tą pracę jako okazję do dobrych zarobków dzięki nadgodzinom. Ale jest całkiem inaczej.

Równoważny czas pracy i długie okresy rozliczeniowe

Jeśli w umowie jest klauzula, że praca będzie wykonywana w równoważnym czasie pracy i może być przedłużona do 12 godzin na dobę, to wcale nie oznacza, że będzie można zarobić więcej za pracę w nadgodzinach, szczególnie jeśli czas pracy jest rozliczany w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Nadgodziny powstają w różnych sytuacjach. Jeden typ nadgodzin wynika z przekroczenia dobowej normy czasu pracy. Ale jeśli twój czas pracy może być przedłużony do 12 godzin, to oznacza, że nadgodziny dobowe zaczynają się od 13 godziny pracy. Jeśli nadprogramowe godziny powstają na bieżąco, powinny być traktowane jako nadgodziny. Jeśli czas pracy w danym dniu jest zaplanowany na 10 godzin, a pracujesz 11 godzin, to powstała 1 nadgodzina.

Inny typ nadgodzin, to nadgodziny średniotygodniowe. To znaczy, że możesz mieć średni tygodniowy czas pracy 40 godzin i równoważny czas pracy. Po kilku tygodniach mogą ustalić Twój czas pracy na 10 lub 12 godzin dziennie. To oznacza, że w niektórych tygodniach możesz przepracować nawet 50 lub 60 godzin, ale to wcale nie oznacza, że to były nadgodziny. Jeśli Twój czas pracy nie przekracza zaplanowanego dobowego czasu pracy, to wtedy nadgodziny powstaną tylko wtedy, gdy czas pracy przekracza średniotygodniowy czas pracy dla całego okresu rozliczeniowego. N.p, jeśli okres rozliczeniowy jest 3 miesięczny (12 tygodniowy), to godziny nadliczbowe zaczynają się dopiero po przekroczeniu 480 godziny.

Pracodawca może, jeśli pracownik pracował więcej przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, dać dni wolne w zamian za nadgodziny. To oznacza na przykład, że jeśli masz przepracowane 480 godzin przez pierwsze 11 tygodni okresu rozliczeniowego, pracodawca może dać Ci wolne do końca tego okresu i nie zapłacić w ogóle za nadgodziny. Natomiast, jeśli będziesz pracować więcej niż 480 godzin, to dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego zostaną policzone tylko te nadgodziny, które przekraczają przykładowo 480 godzin.

Nadgodziny dobowe są wypłacane w miesiącu, w którym były faktycznie przepracowane, ale nadgodziny średniotygodniowe są wypłacane dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Co robić aby nie zostać oszukanym?

Agencje pracy i pracodawcy nie tłumaczą pracownikom tych zawiłości, gdyż w przeciwnym przypadku pracownicy prawdopodobnie nie zgodziliby się na pracę przez 12 godzin na dobę. Wielu pracowników myśli, że ich zarobki będą wysokie, jednak są po prostu wysyłani do domów przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, tak by nie została przekroczona średnia dla całego okresu rozliczeniowego. Może się też zdarzyć, że pracodawcy źle naliczą rzeczywiście wypracowane nadgodziny.

Aby uniknąć problemów, należy zawsze samemu liczyć czas pracy i zapisywać na bieżąco. Warto zrobić kopię harmonogramu pracy. Czasami pracodawcy nie udostępniają grafiku pracy w pisemnej lub elektronicznej formie. To znak, że cos może nie być w porządku. Staraj się poprosić o papierową kopię grafiku pracy, lub przynajmniej zrób zdjęcie.

Zapisuj ile godzin masz przepracowanych i jeśli powstały nadgodziny dobowe, odnotuj to i przypomnij o tym przed wypłatą.

Czytaj umowę przed podpisaniem

Warto przeczytać dokładnie umowę przed jej podpisaniem i dopytać się jaki dokładnie będzie Twój czas pracy i w jakich sytuacjach powstawać będą nadgodziny.

Czy należy Ci się zapłata za nadgodziny?

Jeśli nie jesteś pewien, skontaktuj się z nami! Upewnij się, że masz komplet informacji o przepracowanych przez siebie godzinach i czasie pracy. Wymieniaj się informacjami z kolegami i koleżankami i organizuj się wraz z nami!

amazon@zsp.net.pl

Ulotka: http://zsp.net.pl/files/nadgodziny_amazon.pdf

Tagged:  •  

It has come to the attention of ZSP that in fact, some workers were given two contracts to sign: the first with the date they actually started work, the second with a new date, intended to „evidence” that they started later than they did. Unfortunately for Amazon and its temporary work agencies, Adecco, Manpower, Randstad, BHP training not only must be done during working hours, but also indicates the beginning of the factual labor relationship. We consider the signing of new contracts as an act of deliberate cheating and we will get you all for that.

Tagged:  •  
Image: 
sad_amazon.jpg

We have received reports from dozens of workers that they haven't received payment for health and safety training or time when they were employed but given no work. The health and safety training must be conducted after the work contract starts and workers should get paid for time they spend at this training. But many people received nothing for this time. This concerns workers from Randstad, Adecco and Manpower agencies, as well as some workers employed directly at Amazon. According to the law, all health and safety training takes place during working time, so it is paid. (Art. 2373 § 3 of the Labor Code)

Amazon did not give some workers any work for weeks after they started work. This is to be counted like a break in working time from the side of the employer. These breaks were not taken by the workers – they all wanted to work and were ready to work. This time that we were ready to work is also to be paid! This also results from the law. (Art. 81 of the Labor Code). And this payment cannot be less than minimum wage!

We demand this money for everyone, not just those who have noticed this! We will inform all the workers about their rights! No more cheating at Amazon!

ZSP in Amazon

Tagged:  •    •  
Image: 
payupamazon2.jpg

ZSP otrzymuje doniesienia od bardzo wielu pracowników zatrudnionych w magazynach Amazon, którzy nie otrzymali wynagrodzeń za szkolenia BHP, oraz za okres postojowego. Szkolenie BHP musi zostać przeprowadzone po rozpoczęciu pracy na umowę i pracownicy powinni otrzymać wynagrodzenie za czas spędzony na szkoleniu. Jednak wielu pracowników nie otrzymało za ten czas wynagrodzenia. Dotyczy to pracowników zatrudnionych w agencjach Randstad, Adecco i Manpower, a także niektórych pracowników zatrudnionych bezpośrednio w Amazonie. Zgodnie z Kodeksem Pracy, szkolenia BHP mają miejsce w czasie pracy, a więc muszą być opłacone. Mówi o tym Art. 237(3) § 3 Kodeksu pracy.

Ponadto, Amazon nie dostarczył pracownikom pracy przez pewien okres po rozpoczęciu umowy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, mimo że pracownicy byli gotowi do podjęcia pracy. To oznacza, że powinni oni otrzymać wynagrodzenie z tytułu tzw. „postojowego” (Art. 81 Kodeksu pracy). Wynagrodzenie za ten okres powinno wynosić przynajmniej 60% zwykłego wynagrodzenia i nie może być mniejsze niż wynagrodzenie minimalne!

Domagamy się wypłaty tych pieniędzy należnych pracownikom! Wynagrodzenia mają zostać wypłacone wszystkim pracownikom, a nie tylko tym, którzy to zauważyli! Dość oszustw w agencjach Amazona!

Związek Syndykalistów Polski działający w Amazonie zamierza informować pracowników o przysługujących im prawach i domagać się ich przestrzegania.

ZSP w Amazonie

Pobierz ulotkę: http://zsp.net.pl/amazon-ulotka

Tagged:  •  
Image: 
catsssss.jpg

30 декабря Союз синдикалистов Польши (ZSP, секция Международной ассоциации трудящихся) организовал пикет перед штаб-квартирой кадрового агентства "Адекко" в Варшаве в связи с невыплатой заработанных денег работникам "Амазона". Магазины "Амазона" в Садах и Беланах Вроцлавских нанимали работников через различные агентства, включая "Адекко". Работники жалуются на то, что они не получили всех заработанных ими денег.

Перед акцией анархо-синдикалисты известили "Адекко" и требовании людей, не получивших зарплату. Накануне пикета фирма сообщила в ответ, что заплатила 6 работникам. Однако участники пикета потребовали заплатить остальным. Через час после акции ZSP получил копии квитанций о пееводе денег.

Анархо-синдикалисты удовлетворены тем, что "Адекко" приняла необходимые меры для того, чтобы работники получили свои деньги. Теперь люди смогут нормально встретить Новый год.
Теперь требования обращены к другому агентству "Мэнпауэр", которое также задолжало деньги по зарплате. Две недели назад ZSP уже проводил акцию протеста у этого агентства и намерен возобновить акции после Нового года.

http://aitrus.info/node/4076

Tagged:  •  
Image: 
catsssss.jpg

W dniu 30 grudnia, Związek Syndykalistów Polski - Sekcja Wielobranżowa Warszawa zorganizowała pikietę pod biurem agencji Adecco w Warszawie. Wiązało się to z powstałymi zaległościami w płatnościach dla pracowników pracujących w magazynach Amazon w Sadach pod Poznaniem. Jak napisał do ZSP rzecznik Adecco:

"W wyniku analizy przesłanych przez Związek Syndykalistów Polski dokumentów dwóch Pań, okazało się, że nie otrzymały one zapłaty za tzw. okres postojowy tj. od szkolenia BHP do faktycznego rozpoczęcia pracy. W dniu dzisiejszym tj. 30 grudnia do obu Pań zostaną wysłane przelewy z naliczoną sumą tego wynagrodzenia, o czym informuję w imieniu mojego Klienta."

Agencja Adecco dotrzymała słowa i w dniu dzisiejszym zostały wykonane przelewy o łącznej wartości ponad 2 tys. zł. Jak się dowiadujemy, w ubiegłym tygodniu sześć osób pracujących w Amazon w Bielanach Wrocławskich, które też zgłosiły się do Związku Syndykalistów Polski, otrzymało kolejne kilka tysięcy złotych zaległych wynagrodzeń.

Niestety tego samego nie można powiedzieć o agencji Manpower, która zaprzeczyła, by istniały nieprawidłowości i pozostawiła w okresie świątecznym pracowników bez pieniędzy, których się domagali.

Tagged:  •  
Image: 
catsssss.jpg

On December 30, ZSP organized a picket at the Adecco headquarters in Warsaw related to outstanding payments owed to a few Amazon workers. The warehouses in Sady and Bielany Wrocławskie hired workers through some agencies, including Adecco. Workers have been complaining that they haven't been receiving their full salaries.

Prior to our visit, we sent Adecco information about people owed salaries. The day before the picket they informed us that they paid 6 workers but on the day of the picket we asked about the others. An hour later, we received copies of statements confirming the money was transferred.

We are glad that Adecco took the appropriate actions to get the workers their pay. We hope they are able to get the money in time to enjoy their New Year.

Afterwards, we also went to Manpower. Some payments are also outstanding from that agency. Unfortunately, that agency is not so quick to act. We visited them two weeks ago and hoped that all payments would be made by now. We will be back there after the New Year with another protest.

Tagged:  •  

Agency Makes some Payments but others are still Waiting

On December 30, ZSP will visit the headquarters of Adecco work agency in Warsaw in an attempt to regulate payments for workers in the Amazon. Workers employed through temporary agencies Adecco and Manpower in Bielany Wroclawskie and Sady warehouses complained that they were not properly paid for their work. Two weeks ago we visited Manpower, who made some payments but there are still outstanding claims of workers from the Sady warehouse. Now we informed Adecco of the problems. On the day before the picket, Adecco contacted us to inform that it paid 6 workers outstanding sums of 500-600 zloties each and that it would make other settlements together with December payments. We will still visit Adecco with a picket and try to ensure these payments are made.

In the meanwhile, workers have agreed some postulates to struggle for in Amazon, to improve working conditions. The union will organize some actions in favour of these demands in the new year.

Tagged:  •  
Image: 
amazondzwig.jpg

10.5 hour shifts, one 30 minute unpaid break for lunch. Barely enough time to get to the canteen, eat something quick and get back to work. Not to mention that the food isn't fresh. Half the time we work in the night, from 18:30-5 AM. Many of us travel more than one hour to work. Our bodies cannot adjust to the changing shifts. We miss spending the evenings with our families. We treat this job as something we are stuck with until something better comes along. Almost any job is better.

Work in the fulfillment center is stressful, we are always monitored. There is a lot of physical work. We are exhausted in the first few hours. We cannot take a break to rest our feet. When we get home, we can only collapse.

For all our hard work in the evenings and even on Sunday, we get no extra pay. Workers in Sady get paid more than workers in Bielany Wroclawskie for the same job.

Tagged:  •  

Zmiany po 10,5 godzin, jedna bezpłatna 30 minutowa przerwa na posiłek. Ledwo wystarcza nam czasu, by dotrzeć do stołówki i już szybko musimy wracać do pracy. Nie wspominając o tym, że jedzenie w stołówce jest często nieświeże. Połowę czasu w miesiącu pracujemy w nocy, od 18:30 do 5:00 rano. W drodze do pracy spędzamy ponad godzinę. Fizycznie nie jesteśmy w stanie przystosować się do zmieniających się pór pracy i brak nam czasu na przebywanie z naszymi rodzinami. Tę pracę traktujemy jako coś tymczasowego, aż uda nam się znaleźć coś lepszego. Prawie w każdej innej pracy są lepsze warunki.

Praca w magazynach jest stresująca i jesteśmy cały czas monitorowani. To ciężka fizyczna praca. Już po kilku godzinach jesteśmy wyczerpani. Nie możemy zrobić sobie przerwy, by nasze nogi mogły odpocząć. Po powrocie do domu, padamy z nóg.

Mimo iż ciężko pracujemy w nocy, a nawet w niedzielę, nie otrzymujemy dodatkowej zapłaty. Pracownicy w Sadach otrzymują wyższe wynagrodzenia niż pracownicy w Bielanach Wrocławskich, wykonując tą samą pracę.

W niektórych krajach, w których też funkcjonuje Amazon, pracownicy otrzymują więcej pieniędzy za zmianę nocną i mają dwie płatne przerwy 15 minutowe. Ale nie w Polsce.

Wielu naszych kolegów mówi to samo: wydawało im się, że dzięki dodatkowej pracy i nadgodzinom, otrzymają dodatkową zapłatę za pracę na zmianie nocnej. Czują się oszukani przez agencje, które ich rekrutowały. Nikt tak naprawdę nie powiedział nam, jak ta praca będzie rzeczywiście wyglądać. Gdyby tak było, niektórzy z nas by się na nią nie zdecydowali. Inni nie mieli wyjścia.

Subskrybuj zawartość