Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Hołd dla powstańców getta
Tagged:

Dzisiaj w Warszawie odbyły się uroczystości w związku z 65. rocznicą powstania w Getcie Warszawskim. Powstanie wybuchło 19 kwietnia 1943, ostatnie walki ustały do połowy maja. Podczas powstania całe getto zostało spalone.

W powstaniu brało udział ok. 1000 słabo uzbrojonych bojowników. Zginęło ok. 7000 Żydów, ponad 6000 spłonęło żywcem. Ci, którzy nie zginęli, ok. 50 000 osób, zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince.

Członkowie Związku Syndykalistów Polski zapalili znicz oraz zostawili kartę z antyfaszystowskim przesłaniem przy Kamieniu Pamięci i Umschlagplatz oraz w dzielnicy byłego getta warszawskiego.

NO PASARAN! NAZIZM I FASZYZM NIGDY WIĘCEJ!