Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Drugi Zjazd Związku Syndykalistów Polski
Tagged:

W dniach 8 i 9 grudnia 2007 r. we Wrocławiu odbył się drugi Zjazd Związku Syndykalistów Polski. Obecne były osoby z ośmiu miast Polski z różnych związków: OZZ Inicjatywa Pracownicza, NSZZ Solidarność oraz nowopowstałej Krajowej Federacji Pracowników, a także osoby nieuzwiązkowione. Poza tym uczestniczyli również zaproszeni goście. Zjazd uchwalił Statut wraz z Deklaracją Ideową ZSP.

Organizacja planuje też intensyfikację działań w sprawie agencji pracy tymczasowej, bojkotu Coca-Coli - obecnie dąży do integracji barów i pubów w ramach sieci bojkotu koncernu, dystrybuując odpowiedni certyfikat, zamierza także wywierać presję na NGO-sy sponsorowane przez koncern. Zdecydowano też o rozpoczęciu międzynarodowej kampanii ukierunkowanej na przemysł samochodowy wraz z osobami ze Słowacji, Czech oraz Rosji.

Delegat ze Śląska przedstawił sytuację w zakładach Opla w Gliwicach w których pracuje, w szczególności sytuację osób zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej u podwykonawców. Delegaci zaprezentowali także sytuację w innych branżach w których pracują, bądź posiadają odpowiednie informacje.

Podjęto decyzję o rozpoczęciu rozmów z Inicjatywą Pracowniczą oraz CK-LA na temat wspólnej obrony represjonowanych pracowników.

Dyskutowano także nad pismem ZSP „Zapłata” i wzmożeniem działań edukacyjno-informacyjnych. Zgodnie z profilem ZSP organizacja stara się oddziaływać ideowo na pracowników: zarówno członków różnych związków, jak i niezrzeszonych.

Pierwszy Zjazd ZSP odbył się w marcu 2007 w Gliwicach. Następny Zjazd odbędzie się w przyszłym roku w Szczecinie.