Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Co zrobić, gdy pracodawca nie dostarczył druku Z3 do ZUS?
Tagged:  •    •    •  

Pracownicy Amazon pracujący za pośrednictwem agencji pracy Adecco i Manpower, a także bezpośrednio zatrudnieni przez Amazon, zgłaszają do Związku Syndykalistów Polski fakt, iż nie mogą otrzymać należnych im zasiłków chorobowych, gdyż ZUS nie otrzymał druków ZUS Z3. Niektórzy pracownicy otrzymują nieprawidłowe informacje, że to do nich należy obowiązek składania druków Z3. Jest to nieprawda.

Złożenie zaświadczeń w ZUS należy do obowiązków pracodawcy.

Jeśli pracownik, którego to zaświadczenie dotyczy pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą (lub pozostawał z chwilą rozpoczęcia wypłaty zasiłku chorobowego), zaświadczenie pracodawca musi złożyć w Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. Jeśli pracownik nie jest już zatrudniony, były pracodawca składa zaświadczenie w Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby niezdolnej do pracy.

Pracodawcą jest w tym przypadku albo agencja zatrudnienia (Adecco, Manpower, itd...) lub Amazon jeśli pracownik był zatrudniony bezpośrednio. Zaświadczenie ZUS Z-3 sporządzane jest przez tych płatników składek, którzy za okres po ustaniu zatrudnienia przekazują wypłatę zasiłku do ZUS-u.

Brak przekazania przez pracodawcę druku skutkuje niemożnością wypłaty świadczenia przez ZUS. Warto też pamiętać o tym, że roszczenie o wypłatę zasiłku lub świadczenia przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Warto więc ponaglać pracodawcę by wypełnił swój obowiązek i przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych druk ZUS Z3 po ustaniu zatrudnienia.

Jeśli więc agencja pracy lub bezpośredni pracodawca nie przekazał druku Z3, zawiadom o tym Państwową Inspekcję Pracy, informuj też Związek Syndykalistów Polski pisząc na adres: amazon@zsp.net.pl lub kontaktując się z nami na Facebooku: https://www.facebook.com/ZwiazekSyndykalistowPolski

Działając razem, mamy większą szansę uzyskać przestrzeganie naszych podstawowych praw pracowniczych!