Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Brońmy zwolnionego związkowca z Poczty Polskiej!
Tagged:  •  

Związek Syndykalistów Polski solidaryzuje się ze zwolnionym dyscyplinarnie Bartoszem Kantorczykiem - związkowcem OZZ Inicjatywa Pracownicza na Poczcie Polskiej.

Bartosz Kantorczyk, jeden z inicjatorów strajku listonoszy z 2006 r., jest solą w oku kierownictwa Poczty Polskiej, ponieważ domaga się respektowania podstawowych praw pracowniczych i odpowiedniego zabezpieczenia przed napadem listonoszy przenoszących środki pieniężne.

Za obronę życia i zdrowia listonoszy spotkała go niesprawiedliwa kara. Tchórzliwa postawa kierownictwa Poczty przejawia się m.in. w fakcie, że Kantorczyk otrzymał decyzję o zwolnieni w czasie, gdy przebywał na urlopie.

ZSP oświadcza, że podejmie działania solidarnościowe zmierzające do bezwarunkowego przywrócenia Kantorczyka do pracy. Represje nie mogą być tolerowane i przejść bez echa. Precz z biurokracją! Niech żyje solidarność między pracownikami!

Związek Syndykalistów Polski, 2 lipca 2008 r.

http://poczta-polska.zsp.net.pl/